Skoči na vsebino

FOTO

Ohranjanje biotske raznovrstnosti kot del sistema varstva narave v Sloveniji


  • Medved, foto Miha Krofel. Prisotnost velikih zveri v Sloveniji je dokaz ohranjenosti dovolj velikih območij, ki omogočajo njihovo prisotnost. V Sloveniji so prisotni evrazijski ris, volk in rjavi medved. Populaciji medveda in volka naraščata, medtem ko je populacija risa, ki je bil v Slovenijo ponovno naseljen v 70. letih 20. stoletja zelo majhna in ogrožena. Predvidena je doselitev novih osebkov za krepitev genske baze populacije.
  • Volk, foto Miha Krofel.
  • Evrazijski ris, foto Miha Krofel
  • Mahorčičeva jama (Arhiv parka Škocjanske jame)
  • Močeril, foto Slavko Polak
  • Planinsko polje, Matevž Lenarčič
  • Snežnik-Ždrocle, foto Špela Habič.
Gozdna rezervata pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle sta nedavno postala svetovna dediščina kot pomembna predstavnika po Evropi redkih starodavnih in prvinskih bukovih gozdov. Ti gozdovi  so  izrednega pomena tudi za biotsko raznovrstnost, saj so nekatere ozko specializirane vrste vezane prav na gozdove s pragozdnim značajem