Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje »»Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
Datum objave: 22.09.2017
Rok za prejem ponudb: 07.11.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

spzjn.mop(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS št 52/2017, z dne 22. 9. 2017, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Razpisano sredstev: Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 236.643,00 EUR v letu 2018
Drugi podatki:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

 

Vprašanje: 

Ali lahko za pripravo in izvedbo aktivnosti v zvezi z Evropskim tednom mobilnosti 2018 najamemo zunanjega izvajalca in bo upravičen strošek celotna storitev?

 

Odgovor:

V skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo z dne 22. 9. 2017, lahko celotna storitev in stroški zunanjega izvajalca predstavljajo upravičen strošek (6.2.- str. 6 razpisa), z izjemo DDV. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek tega razpisa (III. 3. in III.3.2 - str 22, 23). Kot upravičen strošek, se po tem razpisu šteje le strošek, ki je nastal v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju med občino in Ministrstvom za okolje in prostor.

Potrebno pa je upoštevati maksimalne višine sofinanciranja po posamezni aktivnosti (za aktivnosti v kategoriji C je npr. maksimalna višina sofinanciranja do 6.500,00 evrov brez DDV) in pa paziti, da skupna višina sofinanciranja v primeru izbora vseh treh aktivnosti (iz skupine A, B in C) ne presega zneska 16.500,00 EUR. 

 

Vprašanje: 

Zanima me rok za oddajo prijave na vaš Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, saj na vaši spletni strani navajate rok prijave 17. 11. 2017 do 12. ure, medtem, ko v sami razpisni dokumentaciji imate rok 7. 11. 2017. Kateri datum je pravilen?

 

Odgovor:

Pri objavi roka za sprejem ponudb na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor za Javni razpis za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018" je prišlo do napake. Rok za sprejem vlog je 7. 11. 2017 do 12.00, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Napaka na spletni strani je bila popravljena.
Za napako se vam opravičujemo.

 

Vprašanje:

Zanima nas sledeče:
-          k prijavi je potrebno priložiti  obrazec 1 k vlogi h kateri se obvezno priloži:
-          program izvedbe ETM v letu 2017,
-          prijavno listino za ETM v letu 2017.
 
Občina prijavne listine za 2017 nima, je pa izvedla polno aktivnosti v letu 2017, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost vendar ne med 17.9.2017 -21.9.2017. Zanima nas ali lahko kandidira na tem razpisu ali bo samo pri točkovanju intenzivnost sodelovanja izgubila par točk.

 

Odgovor:

Sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti v letu 2017 in prijavna listina za leto 2017 ne predstavljata pogoja za prijavo občine na razpis. Bo pa občina pri prvem merilu, Intenzivnost sodelovanja v ETM 2017, tako lahko izgubila 20 točk. Kljub temu je možnosti za uspeh kvalitetne prijave še vedno veliko, saj je na voljo kar nekaj sredstev. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. 2.

 

Vprašanje:

Pod sklop: Aktivnost A »PARK (irni) dan« nas zanima kaj konkretno je mišljeno pod: stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta; npr. pri izvedbi aktivnost demonstracije električnih koles?
 
Odgovor:

Pod 'stroški nakupa podpornega oz. osnovnega materiala za izvedbo projekta' v aktivnosti A je mogoče uveljavljati materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo določene aktivnosti. V konkretnem primeru izvedbe aktivnosti demonstracije električnih koles je upravičen strošek  nakup materiala potrebnega za predelavo kolesa v električno, stojalo za kolo, ipd. ter strošek najema kolesa oz. izvedbe demonstracijske aktivnosti kot strošek storitev zunanjih izvajalcev.

Nazaj