Skoči na vsebino

JAVNI NATEČAJI

 • Nagradni natečaj za kreativno predstavitev Nove urbane agende (8.6.2018)
  Dokumentacija v zvezi s postopkom javnega natečaja obsega:

  • Poziv na javni natečaj;

  • obrazec 1: Ovojnica;

  • obrazec 2: Vloga;

  • obrazec 3: Projektna naloga s prilogo.

   Sestavni del dokumentacije v zvezi s postopkom javnega natečaja so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije v zvezi s postopkom javnega natečaja ter dodatna pojasnila.

   Drugi podatki:

   Rok za postavitev vprašanj: Na elektronski naslov branka.dervaric(at)gov.si in gp.mop(at)gov.si., najkasneje do 10.08.2018 do 12.00 ure.
   Rok za predložitev prijave: Prijava mora prispeti, ne glede na način prispetja, v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24.08.2018 do 12.00 ure.

 • Javni natečaj za izdajo javnega pooblastila za GSO, 18. september 2015