Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-295/2017 Nakup okoljsko manj obremenjujočega blaga - ergonomsko oblikovanih stolov za poslovne prostore Ministrstva za okolje in prostor Ministrstvo za okolje in prostor 22.12.2017 12.01.2018 do 12:00
430-307/2017 Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT Ministrstvo za okolje in prostor 29.11.2017 13.12.2017 do 12:00
430-282/2017 Izvedba aktivnosti projekta interreg CENTRAL LUMAT – CE89 Ministrstvo za okolje in prostor 14.11.2017 29.11.2017 do 12:00
430-264/2017 Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT Ministrstvo za okolje in prostor 23.10.2017 09.11.2017 do 12:00
430-153/2017 Izgradnja merilnih mest Podreča in Moste Ministrstvo za okolje in prostor 11.10.2017 27.10.2017 do 12:00
430-197/2017 Vzdrževanje in nadgradnja sistema za evidentiranje upravnih aktov in skupnega prikaza stanja prostora Ministrstvo za okolje in prostor 05.09.2017 11.10.2017 do 12:00
430-170/2017 Izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, mešane odpadne embalaže in bioloških odpadkov Ministrstvo za okolje in prostor 10.08.2017 15.09.2017 do 12:00
430-190/2017 Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih hibridnih osebnih vozil, kategorije M1 Ministrstvo za okolje in prostor 27.07.2017 08.08.2017 do 12:00
430-186/2017 Priprava predloga smernic za izkoristek potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo (t.i. »Road map«) in podpora pri vključevanju deležnikov in komuniciranju predloga Ministrstvo za okolje in prostor 27.06.2017 10.07.2017 do 12:00
430-150/2017 Komuniciranje z javnostmi o možnostih za zagotovitev primernega bivalnega okolja za starejše Ministrstvo za okolje in prostor 07.06.2017 19.06.2017 do 12:00
430-110/2017 Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020 Ministrstvo za okolje in prostor 31.05.2017 07.07.2017 do 09:00
430-108/2017 Strokovne podlage za pripravo predloga Integralnega projekta za črpanje sredstev LIFE programa za izvajanje Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 Ministrstvo za okolje in prostor 22.05.2017 06.06.2017 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7