Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

2018 2017 2016 2015 2014 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-275/2018 Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije Ministrstvo za okolje in prostor 19.10.2018 06.12.2018 do 12:00
430-93/2017 Izdelava okoljsko manj obremenjujočega blaga - uniform in znakov za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike Ministrstvo za okolje in prostor 07.09.2018 25.09.2018 do 12:00
430-252/2017 Vzdrževanje in prilagoditve informacijskega sistema Delovodnik odprave posledic naravnih nesreč in podpora pri uporabi sistema za potrebe odprave posledic naravnih nesreč do vključno poplav december 2017 Ministrstvo za okolje in prostor 30.08.2018 28.09.2018 do 12:00
430-45/2018 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev, hroščev in rakov v letih 2018, 2019 in 2020 Ministrstvo za okolje in prostor 12.06.2018 18.07.2018 do 12:00
430-77/2018 Priročnik »Urbanistično oblikovalska merila za načrtovanje« Ministrstvo za okolje in prostor 18.04.2018 11.05.2018 do 12:00
430-93/2017 Izdelava okoljsko manj obremenjujočega blaga - uniform in znakov za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike Ministrstvo za okolje in prostor 16.04.2018 07.05.2018 do 12:00
430-125/2017 Najem informacijskega sistema za podporo delu prekrškovnih organov Ministrstvo za okolje in prostor 12.04.2018 04.06.2018 do 12:00
430-295/2017 Nakup okoljsko manj obremenjujočega blaga - ergonomsko oblikovanih stolov za poslovne prostore Ministrstva za okolje in prostor Ministrstvo za okolje in prostor 22.12.2017 12.01.2018 do 12:00
430-307/2017 Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT Ministrstvo za okolje in prostor 29.11.2017 13.12.2017 do 12:00
430-282/2017 Izvedba aktivnosti projekta interreg CENTRAL LUMAT – CE89 Ministrstvo za okolje in prostor 14.11.2017 29.11.2017 do 12:00
430-264/2017 Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT Ministrstvo za okolje in prostor 23.10.2017 09.11.2017 do 12:00
430-153/2017 Izgradnja merilnih mest Podreča in Moste Ministrstvo za okolje in prostor 11.10.2017 27.10.2017 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8