Skoči na vsebino

ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

(SOkol ARSO, avtor: Z. Purnat)

 

Posledice naravnih nesreč se opravlja oz. zmanjšuje z namenom, da se prizadetim zagotovi varno bivanje in ponovno uporabo infrastrukture. Pristojnost ministrstva za okolje in prostor se nanaša na področja obnove, ki jih predpisuje zakonodaja. Vseh posledic naravnih nesreč ni mogoče odpraviti, zato govorimo o zmanjševanju posledic naravnih nesreč.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč

Dunajska c. 48

1000 Ljubljana

 

Ervin Vivoda
tel.: 01 478 7234
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Sistemska in interventna zakonodaja s področja odprave posledic naravnih nesreč

 

Zakoni

 

Podzakonski predpisi

 

 

Programi odprave posledic posamičnih naravnih nesreč na stvareh

 

 

Odprava posledic plazov velikega obsega

 
Odprava posledic plazov velikega obsega poteka skladno z določili Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06  – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) in na podlagi letnih programov ukrepov, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije za vsak posamezen plaz v okviru sredstev, zagotovljenih s proračunom, in sicer na območjih plazov velikega obsega, kot sledi:

  • plazu Šmihel nad Ozeljanom  in

  • plazu Gradišče nad Prvačino – oba v Mestni občini Nova Gorica

  • plazu Stovže v občini Bovec (Log pod Mangartom)

  • plazu Podmark v občini Šempeter-Vrtojba

  • plazu Strug nad Kosečem v občini Kobarid

  • plazu Slano Blato v občini Ajdovščina

  • plazu Macesnik v občini Solčava.