Skoči na vsebino

POPLAVNA DIREKTIVA

(Floods Directive)

 

Direktiva 2007/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, z dne 23.oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Poplavna direktiva)

  

Nosilec: mag. Luka Štravs 

tel.: 01/ 478 7404

luka.stravs(at)gov.si

  

Besedilo:

Začela je veljati Direktiva o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (26.10.2007) 

 

 

Predpisi:

Poplavne evidence (vse objavljene na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)

    • območja pomembnega vpliva poplav;
    • opozorilna karta poplav;
    • integralna karta poplavne nevarnosti;
    • integralna karta razredov poplavne nevarnosti;
    • evidenca poplavnih dogodkov;

  

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti:

  

Okvir spremljanja aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav in karte poplavne nevarnosti in ogroženosti

  

Poročanje Evropski komisiji:

  

Aktualno: