Skoči na vsebino

OSKRBA S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe tudi skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Morebitna vprašanja lahko postavite na spletnem forumu, ki je vzpostavljen v aplikaciji na www.ijsvo.si.