Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PILOTNI PROJEKT UWWTD_SIIF

 
V okviru izvajanja Direktive 91/271/EGS je Republika Slovenija v letu 2013 pristopila k pilotnemu projektu vzpostavitve Okvira za strukturirano izvajanje in informacije za Direktivo 91/271/EGS (UWWTD_SIIF), ki poteka na ravni EU. Poleg Republike Slovenije pri pilotnem projektu vzpostavitve nacionalnih UWWTD_SIIF, ki bodo povezani z UWWTD_SIIF na ravni EU, prostovoljno sodelujeta več držav članic, in sicer Ciper in Litva že od leta 2013, Hrvaška, Romunija in Poljska pa od leta 2015 dalje. Namen pilotnega projekta UWWTD_SIIF je zlasti izboljšati:

  • vedenje o izvajanju ukrepov skladno z zahtevami Direktive 91/271/EGS,
  • odzivnost držav članic ter regionalne in lokalne ravni v komunikaciji z inštitucijami EU o dejanskem stanju pri izvajanju ukrepov skladno z zahtevami Direktive 91/271/EGS ter
  • ažurnost, jasnost in preglednost ter prostorski prikaz informacij pri obveščanju javnosti o stanju na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

 

V Republiki Sloveniji je bila v letu 2013 izdelana preliminarna Analiza stanja na področju podatkovnih baz in informacijskih sistemov, ki trenutno podpirajo izvajanje nalog na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter spremljanje stopnje skladnosti s predpisanimi zahtevami na nacionalni ravni.

 

V letu 2014 je bila pripravljena tehnična dokumentacija za vzpostavitev prenovljenega informacijskega sistema IS_UWWTD, katerega namen je izpolnitev nacionalnih zahtev za izboljšanje spremljanja izvajanja zahtev Direktive 91/271/EGS, kakor tudi pričakovanj in zahtev Evropske komisije, zlasti s stališča poročevalskih obveznosti in zagotovitve transparentnega obveščanja o stanju pri izvajanju ter stopnji skladnosti z zahtevami Direktive 91/271/EGS (zahteve UWWTD_SIIF na ravni EU).

 

Predvideni končni rezultati projekta obsegajo dva sklopa:

  • vzpostavitev testnega informacijskega sistema, ki bo izpolnil nacionalne zahteve za izboljšanje spremljanja izvajanja zahtev Direktive 91/271/EGS, kakor tudi pričakovanja in zahteve Evropske komisije, zlasti s stališča poročevalskih obveznosti in zagotovitve transparentnega obveščanja o stanju pri izvajanju ter stopnji skladnosti z zahtevami Direktive 91/271/EGS (zahteve UWWTD_SIIF na ravni EU) in
  • vzpostavitev operativnega informacijskega sistema, ki bo izpolnil nacionalne zahteve za izboljšanje spremljanja izvajanja zahtev Direktive 91/271/EGS, kakor tudi pričakovanja in zahteve Evropske komisije, zlasti s stališča poročevalskih obveznosti in zagotovitve transparentnega obveščanja o stanju pri izvajanju ter stopnji skladnosti z zahtevami Direktive 91/271/EGS (zahteve UWWTD_SIIF na ravni EU).

S predvideno prenovo dela obstoječega informacijskega sistema javnih služb varstva okolja (IJSVO) v informacijski sistem (IS_UWWTD) se načrtuje boljše povezovanje podatkov in informacij o zahtevah predpisov na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, podatkov o skladnosti posameznih aglomeracij s predpisanimi zahtevami, podatkov o stanju okolja in izboljšanju stanja okolja zaradi izvajanja predpisanih ukrepov ter financiranju teh ukrepov. Eden od namenov UWWTD_SIIF je tudi administrativna razbremenitev pristojnih organov, in sicer v smislu sprememb pri organizaciji poročanja o izvajanju zahtev Direktive 91/271/EGS inštitucijam EU, kakor tudi izboljšanje dostopa do informacij javnega značaja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.