Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA SLUŽBA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode je v skladu z  Zakonom o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te javne službe (javna kanalizacija), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna zagotoviti izvajanje javne službe na območju celotne občine skladno z zakonom in podzakonskimi predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ter tudi skladno zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

 

Evidenca izvajalcev javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je del informacijskega sistema javnih služb varstva okolja (IJSVO).