Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM IN PROFILI KOPALNIH VODA

 

Spremenjeni 77. člen zakona o vodah (novela zakona o vodah ZV-1A) daje pravno podlago za določitev kopalnih voda ter za določitev vrst in načina izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda,  ki jih določi Vlada RS.

 
Vlada RS je seznam kopalnih voda določila z Uredbo upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08), kjer so določene tudi vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda. Seznam kopalnih voda je treba skladno z določbami predpisov vsako leto pred začetkom kopalne sezone preveriti in po potrebe spremeniti ali dopolniti. Pri preverjanju seznama kopalnih voda se k podajanju predlogov, pripomb ali mnenj povabi tudi javnost.

 
Predpisi nadalje določajo, da je treba za vsako kopalno vodo vzpostaviti in voditi profil kopalne vode, ki zajema opis vseh pomembnih naravnih značilnosti obravnavane kopalne vode in njenega prispevnega območja ter opredelitev in opis vseh pomembnih virov onesnaževanja in drugih značilnosti na prispevnem območju kopalne vode, ki so posledica človekove dejavnosti in lahko vplivajo na kakovost kopalne vode. Profil kopalne vode mora vključevati tudi oceno možnosti razraščanja  cianobakterij in makroalg oziroma fitoplanktona. Profile kopalnih voda je bilo treba vzpostaviti do 24. marca 2011, nato pa jih je treba redno pregledovati in posodabljati.

 

Kontaktni naslov za posredovanje predlogov, pripomb ali mnenj v zvezi z upravljanjem kakovosti kopalnih voda: kopalne.mop(at)gov.si

 
Seznam kopalnih voda

 

Profili kopalnih voda