Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EKOLOŠKO STANJE POVRŠINSKIH VODA

 

Skladno z zahtevami Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.oktobra 2000, ki določa okvir za delovanje Skupnosti na področju vodne politike (Direktiva 2000/60/ES) je treba do leta 2015 doseči dobro stanje vseh voda na območju Evropske unije, pri čemer je stanje površinskih voda opredeljeno s kemijskim in ekološkim stanjem površinskih voda.
 
Kemijsko stanje se ugotavlja na podlagi okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostne nevarne snovi ter nekatera druga onesnaževala, določene z novo Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljaviti direktiv 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES (SLO, ANG). Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda je lahko dobro ali slabo.
 
Ekološko stanje površinskih voda se ugotavlja na podlagi bioloških, splošnih fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških elementov ter posebnih onesnaževal. Vodna telesa površinskih voda se na podlagi vrednotenja bioloških in splošnih fizikalno-kemijskih elementov ekološkega stanja ter posebnih onesnaževal razvrsti v pet razredov: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo ali zelo slabo ekološko stanje. Razvrstitev v zelo dobro ekološko stanje se preveri tudi glede na hidromorfološke elemente ekološkega stanja.
 
Ekološko stanje površinskih voda ureja Uredba o stanju površinskih voda  (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13), ki ureja tudi kemijsko stanje površinskih voda. Zahteve glede monitoringa stanja površinskih voda ureja Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11), ki določa tudi metodologije za monitoring ekološkega stanja površinskih voda.

 

Metodologije za vzorčenje in vrednotenje bioloških elementov kakovosti so do prve preveritve tipologije in vodnih teles površinskih voda določene glede na tipe površinskih voda za vrednotenje ekološkega stanja in so določene ločeno za posamezne vrste voda in posamezne elemente kakovosti:
 

Reke:

  
Jezera:

 

Obalne vode:

 

Arhiv predhodno veljavnih metodologij za ocenjevanje ekološkega stanja

 

Metodologije za vrednotenje hidromorfoloških elementov (v pripravi):

  • Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s hidromorfološkimi elementi
  • Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer s hidromorfološkimi elementi
  • Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnih voda s hidromorfološkimi elementi

 

Za vrednotenje splošnih fizikalno-kemijskih elementov ekološkega stanja se uporabljajo mejne vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih parametrov, opredeljene v dokumentu Vrednotenje ekološkega stanja s splošnimi fizikalno-kemijskimi elementi, ki so določene glede na tipe površinskih voda za vrednotenje ekološkega stanja.

  

Ekološko stanje površinskih voda vključuje tudi kemijske elemente, ki so relevantni na ravni posamezne države članice (t.i. nacionalno relevantne snovi). Seznam nacionalno relevantnih snovi ter okoljski standardi kakovosti zanje so bili določeni v okviru strokovnih podlag, pripravljenih  do leta 2006, in sicer: