Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODA

Ministrstvo v okviru delovnega področja voda opravlja naloge s področja varstva, rabe in urejanja voda.

 

Na področju varstva in odločanja o rabi voda ministrstvo opravlja zlasti naslednje naloge: priprava in izvajanje strateških in programskih dokumentov na področju načrtovanja (NUV, NUMO), varstva in odločanja o rabi voda, spremljanje izvajanja obveznih občinskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,  vključno s cenovnim spremljanjem javnih služb, priprava predpisov, ki urejajo stanje voda, kopalne vode, vodovarstvena območja, območja za plovbo s plovili na motorni pogon ter naloge v zvezi s pridobitvijo vodne pravice na podlagi koncesije.

 

Na področju urejanja voda ministrstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na: izvajanje aktivnosti vezanih na izvajanje poplavne direktive, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter skrb za hidromorfološko stanje voda.

 

Ministrstvo sodeluje v okviru bilateralnih vodnogospodarskih komisij, ISRBC, ICPDR, Alpske konvencije in EU makroregionalnih strategij ter je vključeno v pripravo in izvajanje bilateralnih in multilateralnih projektov s tega področja.

 

Ministrstvo opravlja tudi naloge s področja izvajanja in upravljanja investicij, ki se nanašajo na obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, ki se lahko delno financirajo s sredstvi Sklada za vode, s katerim upravlja ministrstvo.

 

 

Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska c. 48

1000 Ljubljana

 

Urejanje voda

Janez Dodič, po pooblastilu
tel.: 01 478 7431
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Varstvo in raba voda ter javne službe

Janez Dodič
tel.: 01 478 7431
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Odločanje o posebni rabi voda

Branko Kacjan
tel.: 01 478 7469
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 

 

Pretekle aktualne objave