Skoči na vsebino

ZEMLJIŠKA POLITIKA

 

Zemljiška politika predstavlja začetno izvedbeno politiko urejanja prostora na območju občine in zmanjšuje nepredvidljivo gospodarjenje z zemljišči, ki se lahko odraža v nepredvidljivem prostorskem ali družbeno-gospodarskem razvoju.

 

Zakonske pristojnosti in instrumenti na lokalno-samoupravni ravni za vodenje zemljiške politike oziroma za gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu so nujni, saj zagotavljajo usklajenost ponudbe stavbnih zemljišč z razvojnimi potrebami.

 

Obstoječa mehanizma izvajanja zemljiške politike, ki lokalnim samoupravnim skupnostim zagotavljata del financiranja in katerih se lokalne samoupravne skupnosti lahko poslužujejo, sta komunalni prispevek in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA je izvirni prihodek občin ter dajatev za posredno obremenjevanje prostora kot omejene dobrine prek zemljišča, na katerem je zgrajen oziroma je predviden objekt.

 

KOMUNALNI PRISPEVEK je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini, in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.

 

Predpisi o zemljiški politiki