Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZEMLJIŠKA POLITIKA

 

Zemljiška politika predstavlja začetno izvedbeno politiko urejanja prostora na območju občine in zmanjšuje nepredvidljivo gospodarjenje z zemljišči, ki se lahko odraža v nepredvidljivem prostorskem ali družbeno-gospodarskem razvoju. Zakonske pristojnosti in instrumenti na lokalno-samoupravni ravni za vodenje zemljiške politike oziroma za gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu so nujni, saj zagotavljajo usklajenost ponudbe stavbnih zemljišč z razvojnimi potrebami.

 

Obstaja več ukrepov za izvajanje zemljiške politike, ki se jih občine in država lahko poslužujejo:

 

Razvoj stavbnih zemljišč (razvojne stopnje stavbnih zemljišč, opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek, komasacija na območju stavbnih zemljišč)

Varovanje zemljišč (soglasje za spreminjanje meje parcele, gradbena parcela stavbe)

  • Soglasje za spreminjanje meje parcele je ukrep zemljiške politike s katerim se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje takšno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta.

Pridobivanje zemljišč in pravice na njih (načrt preskrbe z zemljišči, predkupna pravica občine ali države, razlastitev in omejitev lastninske pravice)

 

Finančna sredstva (taksa na neizkoriščeno zemljišče)

 

Prenova in urejenost prostora (ukrepi pri prenovi, odreditev vzdrževanja)

 

Drugi ukrepi zemljiške politike

Grajeno javno dobro

 

 

 

Predpisi o zemljiški politiki