Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URBANI RAZVOJ IN KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020

 

Evropska kohezijska politika 2014 – 2020 posebej poudarja pomen trajnostnega urbanega razvoja v EU. Na MOP v tem okviru potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti.

 

Specifični ukrepi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za urbani razvoj so:

 

 

Trajnostni urbani razvoj

Del evropskih kohezijskih sredstev je namenjenih izključno mestom oz. urbanim območjem za celovite ukrepe trajnostnega urbanega razvoja. V Partnerskem sporazumu in Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 so določeni kriteriji za izbor mest, ki so upravičena do sredstev za trajnosti urbani razvoj iz naslova 7. člena Uredbe o ESRR. Ukrepi se izvajajo prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). 
 

V Sloveniji je do teh sredstev upravičenih 11 mestnih občin, ki za sofinanciranje same predlagajo projekte urbane prenove na podlagi svojih trajnostnih urbanih strategij. Projekte lahko izvajajo na razvrednotenih območjih, ki so bila opredeljena v strokovni študiji »Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij«.

 

Podprti projekti v mestnih občinah v okviru Kohezijske politike 2017-2020 na področju urbanega razvoja.

 

 

Inovativni ukrepi na področju trajnostnega urbanega razvoja

Inovativni ukrepi, za katere je na razpolago 371 mio EUR, vključujejo študije in pilotne projekte za preizkušanje novih rešitev za izzive na področju urbanega razvoja. Na razpisu Evropske komisije lahko z inovativnimi rešitvami kandidirajo za sredstva urbana območja z več kot 50.000 prebivalci. Ta ukrep, ki podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja, vodi neposredno Evropska komisija na podlagi 8. člena Uredbe o ESRR. Več.

 

Podprti projekti slovenskih mest
Drugi poziv pobude:

  • Mestna občina Ljubljana /projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies): od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev.
  • Mestna občina Maribor / projekt URBAN SOIL 4 FOOD: urbana tla za hrano. 

 

 

Mreža za urbani razvoj  

Mreža je namenjena izmenjavi informacij in izkušenj med mesti pri izvajanju inovativnih ukrepov in celostnih teritorialnih naložb za uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja. Vzpostavila jo je Evropska komisija na podlagi 9. člena Uredbe o ESRR.

 

 

Povezave