Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URBANA AGENDA EU


Namen urbane agende EU (UAEU) je vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest. Njen namen je tudi prispevati k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest ter omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik in slednje s tem približati državljanom.
 
Proces nastajanja UAEU poteka v okviru medvladnega dialoga na ravni EU in v sodelovanju z Evropsko komisijo. V dialogu sodelujejo tudi Evropski parlament, Odbor regij in različna združenja mest, razprava pa se širi tudi na vse ostale zainteresirane deležnike. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za področje urbanega razvoja, sodeluje v medvladnem dialogu.
 
Maja 2016 je bil na neformalnem srečanju EU ministrov, pristojnih za urbani razvoj, sprejet dogovor o oblikovanju UAEU, t.i. Dogovor iz Amsterdama. Glavni cilj agende je izkoristiti ves potencial urbanih območij in s tem lažje doseči strateške cilje EU. Osredotoča se predvsem na tri področja oblikovanja in izvajanja politike EU:

 • Boljše pravno urejanje: Kako izboljšati zakonodajo EU, da bo bolje odražala potrebe, prakse in odgovornosti mest?
 • Boljše financiranje: Kako zagotoviti boljša dostop in uporabo evropskih sredstev s strani urbanih območjih?
 • Boljše znanje: Kako izboljšati EU bazo znanj o mestih in spodbuditi izmenjavo najboljših praks in sodelovanje med urbanimi območji EU?

 
Kot ključni mehanizem za izvajanje UAEU se vpeljuje t.i. Partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Prek partnerstev naj bi se okrepil pomen urbane dimenzije v politikah EU. Osredotočena so na prednostne teme UAEU:

 • vključevanje migrantov in beguncev,
 • kakovost zraka,
 • revščina v mestih,
 • stanovanja,
 • krožno gospodarstvo,
 • delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu,
 • urbana mobilnost,
 • digitalna tranzicija,
 • prilagajanje podnebnim spremembam,
 • energetska tranzicija,
 • trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve,
 • inovativna in odgovorna javna naročila,
 • varnost na javnih prostorih,
 • kultura in kulturna dediščina.

 
Rezultat vsakega partnerstva bo akcijski načrt s konkretnimi predlogi za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in izmenjave znanj za področje/temo, ki jo obravnava.
 
Prva štiri (pilotna) partnerstva so bila osnovana v letu 2015. Naslednja štiri partnerstva so začela z delovanjem januarja 2017, zadnja štiri pa spomladi 2017.
 
Slovenija trenutno sodeluje v sledečih partnerstvih:

 • stanovanja (MOP in Stanovanjski sklad RS);
 • digitalna tranzicija (SOS s podporo Ministrstva za javno upravo);
 • urbana mobilnost (Ministrstvo za infrastrukturo in RRA Ljubljanske urbane regije);
 • krožno gospodarstvo (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter MOP);
 • trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (MOP);
 • kultura in kulturna dediščina (RRA Ljubljanske urbane regije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Slovenj Gradec).

Urbana agenda EU na platformi Futurium (v angleščini)


Pomembni dokumenti:

  
Pretekle aktivnosti: