Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URBANI RAZVOJ

 

Urbani razvoj je osrednje področje prostorskega razvoja in se ukvarja z razvojem mest in urbanih območij. Mesta so središče gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij, zato so ključna za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. Na drugi strani so mesta žarišče okoljskih in socialnih problemov ter velik porabnik virov. Mesta ne vplivajo le na svoje prebivalce, temveč tudi na razvoj drugih delov države. Zato se v Sloveniji, na ravni EU in na svetovni ravni vedno bolj poudarja ključno vlogo mest pri gospodarskem in družbenem razvoju, varstvu okolja ter pomen mest kot prostora za nove inovativne razvojne priložnosti in trajnostne načine bivanja.

 

Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za urbani razvoj, vzpostavlja okvira za vodenje urbane politike in oblikovanje inštrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja.

 

Urbana politika je v Sloveniji opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), temeljnem dokumentu za usmerjanje prostorskega razvoja države. Skladen prostorski razvoj temelji na razvoju policentričnega urbanega sistema, ki ga tvori dvostopenjsko strukturirano omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, na katerega se, s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami, navezuje omrežje drugih središč.

 
Mesta in urbana območja v Sloveniji

 

Urbana Agenda EU
S pripravo urbane agende želi Evropska unija prispevati  k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest in omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik ter slednje s tem približati državljanom.

 
Kohezijska politika EU in urbani razvoj
Evropska kohezijska politika 2014 – 2020 posebej poudarja pomen trajnostnega urbanega razvoja v EU in mu namenja več posebnih ukrepov. Eden od ukrepov se izvaja prek mehanizma CTN, v okviru katerega je pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev sprejeta Trajnostna urbana strategija.

 

Teritorialni dialog z mesti

 

Urbani razvoj z javno-zasebnimi partnerstvi

 
Prehod države v zeleno gospodarstvo -  sklop ukrepov Trajnostni urbani razvoj

 

Študije: