Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRETEKLE AKTUALNE OBJAVE

 • Program URBACT je objavil razpis za mesta, s katerim bo vzpostavil do 23 novih akcijskih omrežij. Mesta imajo z vključitvijo v omrežje URBACT priložnosti za sodelovanje z drugimi mesti in občinami iz vse Evrope, izmenjavo izkušenj z lokalnimi deležniki in preizkušanje novih rešitev za izzive v svojem mestu. Rok za prijave je 17. april 2019, do 15.00. Več v novici in na spletni strani programa. (11. 1. 2019)
 • 4. Urbani forum: »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«, Ljubljana, 18. 4. 2018. Več na strani foruma in v novici.
 • JPI Urban Europe organizira konferenco z naslovom Urbane spremembe: skupna pustolovščina (Urban transitioning: a joint adventure), ki bo v Bruslju, 12. februarja 2019. Osrednja tema konference bo objava posodobljene Agende strateških raziskav in inovacij (SRIA 2.0) v povezavi s spreminjanjem mest. Več. (15. 1. 2019)
 • 4. jesenski urbani forum »Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti«, Slovenj Gradec, 23. oktober 2018. Več v novici in na strani dogodka. (24.10.2018)
 • Četrti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte (pobuda UIA) odprt do 31. januarja 2019. Več v novici in na strani pobude. (22.10.2018)
 • Program URBACT: Ljubljana in Idrija sodelujeta v novih prenosnih omrežjih programa URBACT, in sicer na temo izzivov mestnega okolja, biotske raznovrstnosti in samooskrbe v povezavi z urbanim čebelarstvom ter na temo demografskih sprememb, revitalizacije javnih storitev in gospodarstva v mestu. Nov razpis za akcijska omrežja bo objavljen januarja 2019, Nacionalna URBACT točka zato 24. 1. 2019 pripravlja informativni dan programa. Več. (19. 12. 2018).
 • Podpora za izvedbo projektov v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove v finančni perspektivi 2014-2020. Odločitev o podpori je dobil že sedmi projekt: »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« Več. Seznam odločitev o podpori. (13. 7. 2018)
 • Prva odločitev o podpori za izvedbo projektov v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove v finančni perspektivi 2014-2020: Ljubljanska Cukrarna in Olimpijski bazen v Kopru sta prva prejela evropska sredstva za urbano prenovo. Več. (7. 5. 2018)
 • Tematsko partnerstvo Urbane agende EU 'Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve' – prvi osnutek akcijskega načrta v javni razpravi do 19. septembra 2018. Več. (3. 8. 2018)
 • URBACT Festival mest, 13.– 14. september 2018, Lizbona, Portugalska
  Festival za evropska mesta vseh velikosti  - za urbane praktike, oblikovalce politik in odločevalce na vseh ravneh. Priložnosti za mreženje, izmenjavo znanj in iskanje novih rešitev za izzive mest. Osrednja tema bodo konkretni rezultati in izkušnje projektov  ter  15. obletnica programa URBACT. Prijave so že odprte. Več. (16. 5. 2018)
 • Tematska partnerstva Urbane agende EU – v javni razpravi so osnutki treh akcijskih načrtov: 'Krožno gospodarstvo', 'Stanovanja' in 'Delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu'. Več. (30.7.2018)
 • Odprta sta poziva za nagrade na področju urbanega razvoja: častna nagrada programa Združenih narodov UN-Habitat »Scroll of Honour Award« in nagrada Evropske unije za dostopna mesta »Access City Award«. Več. (30.7.2018)
 • Pripravlja se 4. poziv za inovativne urbane projekte pobude UIA
 • Evropska komisija bo oktobra 2018 objavila četrti poziv za financiranje inovativnih projektov v mestih. Na voljo bo 100 milijonov evrov sredstev za projekte na štirih področjih: digitalna tranzicija, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve, urbana revščina in urbana varnost. Več v novici in na strani pobude UIA (16. 5. 2018)
 • Dogodek MOP z naslovom Urbani razvoj z aktivacijo javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji
  V torek, 13.3.2018 je v Ljubljani v Hiši Evropske unije potekal dogodek, na katerem se je poskušalo celovito obravnavati možnosti razvoja JZP na lokalnem nivoju v Republiki Sloveniji.  V okviru dogodka je bila predstavljena naloga z naslovom »Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva«. Več o urbanem razvoju z JZP in objava naloge
 • Jesenski Urbani forum: »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest«
 • V torek, 7. 11. 2017 je na Ptuju potekal Urbani forum o priložnostih urbane prenove v povezavi s celostnim urbanim razvojem, identiteto in prepoznavnostjo mest ter o pomenu sodelovanja različnih deležnikov v naštetih procesih. Organizacija: MOP v sodelovanju z ZMOS. Več na strani dogodka in v novici.
 • Slovenski prevod Nove urbane agende Združenih narodov
  Ministrstvo za okolje in prostor je ob Svetovnem dnevu Habitata, 2. oktobra 2017, predstavilo slovenski prevod Nove urbane agende - dokumenta, ki na svetovni ravni opredeljuje ključno vlogo mest za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Sprejeta je bila na svetovni konferenci Habitat III, oktobra 2016, v Quitu. Slovenski prevod.
 • Tretji razpis za inovativne urbane projekte (pobuda UIA) odprt do 30. marca 2018. Več
 • Partnerstva urbane agende EU – trije osnutki akcijskih načrtov v javni razpravi od 6. 2. do 16. 3. 2018.
  Tri izmed dvanajstih tematskih partnerstev Urbane agende EU so 6. 2. dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. Vsi zainteresirani deležniki so vabljeni, da sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte ali posamezne ukrepe. Več.
 • Rezultati drugega poziva pobude Evropske komisije za inovativne urbane projekte (UIA – Urban Innovative Actions)
  Na Evropskem tednu regij in mest, ki je potekal v Bruslju od 9. do 12. oktobra, so razglasili rezultate drugega poziva pobude za inovativne urbane projekte (UIA). Med šestnajstimi izbranimi projekti sta kar dva iz Slovenije: mesti Ljubljana in Maribor sta  na pozivu uspeli z inovativnimi in pogumnimi idejami na področju krožnega gospodarstva. Več.
 • Prevod dveh ključnih dokumentov urbane agende EU v slovenščino:
 • Evropska komisija je vzpostavila novo spletno platformo 'Futurium', preko katere vabi k soustvarjanju evropskih politik vse deležnike. Na platformi so tudi vsebine povezane z Urbano agendo EU. Več.
 • URBACT Festival mest, 3.-5. oktober 2017, Talin, Estonija. Več.
 • Začetek javne razprave o prvih akcijskih načrtih partnerstev Urbane agende EU. Več.
 • Fakulteta za arhitekturo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, v letu 2016 izdelala in zaključila strokovno študijo z naslovom "Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij", katere nosilec je bil prof. Janez Koželj s sodelavci. Naloga opredeljuje podrobnejšo  metodologijo za določitev degradiranih urbanih območij z vidika fizične in funkcionalne degradacije, medtem ko se z vidika socialne in okoljske degradacije, na podlagi določenih kriterijev in potrditve s strani strokovnih občinskih služb, podaja sum razvrednotenja. Več.
 • Drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciative)
  Evropska komisija je razpisala drugi poziv za podporo projektom, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja.
 • Razpis programa URBACT za dobre prakse mest
 • Sprejeta Nova urbana agenda za trajnosten razvoj mest in naselij za vse
  Na svetovni konferenci ZN o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III je bila oktobra 2016 sprejeta Nova urbana agenda, ki predstavlja skupno vizijo držav članic ZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.
 • Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III
  Poročilo povzema pregled urbanega razvoja v Sloveniji, izpostavlja razvojne trende, ključne značilnosti in izzive slovenskih mest ter predstavlja nekatere primere dobrih praks urbanega razvoja pri nas. (angleški prevod)