Skoči na vsebino

PRETEKLE AKTUALNE OBJAVE

 • Partnerstva urbane agende EU – trije osnutki akcijskih načrtov v javni razpravi od 6. 2. do 16. 3. 2018.
  Tri izmed dvanajstih tematskih partnerstev Urbane agende EU so 6. 2. dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. Vsi zainteresirani deležniki so vabljeni, da sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte ali posamezne ukrepe. Več.
 • Rezultati drugega poziva pobude Evropske komisije za inovativne urbane projekte (UIA – Urban Innovative Actions)
  Na Evropskem tednu regij in mest, ki je potekal v Bruslju od 9. do 12. oktobra, so razglasili rezultate drugega poziva pobude za inovativne urbane projekte (UIA). Med šestnajstimi izbranimi projekti sta kar dva iz Slovenije: mesti Ljubljana in Maribor sta  na pozivu uspeli z inovativnimi in pogumnimi idejami na področju krožnega gospodarstva. Več.
 • Prevod dveh ključnih dokumentov urbane agende EU v slovenščino:
 • Evropska komisija je vzpostavila novo spletno platformo 'Futurium', preko katere vabi k soustvarjanju evropskih politik vse deležnike. Na platformi so tudi vsebine povezane z Urbano agendo EU. Več.
 • URBACT Festival mest, 3.-5. oktober 2017, Talin, Estonija. Več.
 • Začetek javne razprave o prvih akcijskih načrtih partnerstev Urbane agende EU. Več.
 • Fakulteta za arhitekturo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, v letu 2016 izdelala in zaključila strokovno študijo z naslovom "Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij", katere nosilec je bil prof. Janez Koželj s sodelavci. Naloga opredeljuje podrobnejšo  metodologijo za določitev degradiranih urbanih območij z vidika fizične in funkcionalne degradacije, medtem ko se z vidika socialne in okoljske degradacije, na podlagi določenih kriterijev in potrditve s strani strokovnih občinskih služb, podaja sum razvrednotenja. Več.
 • Drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciative)
  Evropska komisija je razpisala drugi poziv za podporo projektom, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja.
 • Razpis programa URBACT za dobre prakse mest
 • Sprejeta Nova urbana agenda za trajnosten razvoj mest in naselij za vse
  Na svetovni konferenci ZN o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III je bila oktobra 2016 sprejeta Nova urbana agenda, ki predstavlja skupno vizijo držav članic ZN in politično zavezo za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.
 • Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat III
  Poročilo povzema pregled urbanega razvoja v Sloveniji, izpostavlja razvojne trende, ključne značilnosti in izzive slovenskih mest ter predstavlja nekatere primere dobrih praks urbanega razvoja pri nas. (angleški prevod)