Skoči na vsebino

PREDPISI

Urbani razvoj v predpisih

 

Zemljiška politika v predpisih

 
Predpisi, ki urejajo področje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ):

   

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ
 

Strokovne vsebine Posveta o sistemskih priporočilih za izboljšanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Brdo pri Kranju, 10. 10. 2016

 

Strokovne vsebine posveta o NUSZ: Izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih; Ljubljana, 11. 7. 2017

 

 
Predpisi, ki urejajo področje opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka:

V uporabi do sprejetja novih podzakonskih predpisov: