Skoči na vsebino

URBANI RAZVOJ IN ZEMLJIŠKA POLITIKA

 

Urbani razvoj

Urbani razvoj je osrednje področje prostorskega razvoja in se ukvarja z razvojem mest in urbanih območij. Mesta so središče gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij, zato so ključna za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. Na ministrstvu pristojnem za urbani razvoj (MOP) je vzpostavljen okvir za vodenje urbane politike in oblikovanje inštrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.

 

Zemljiška politika

Zemljiška politika oziroma gospodarjenje z zemljišči je začetna izvedbena politika urejanja prostora na območju občine. Ministrstvo za okolje in prostor razvija inštrumente za izvajanje zemljiške politike, s katero se prek upravnih in finančnih ukrepov upošteva in izvaja razvojne in načrtovalske odločitve v prostoru tako, da je zagotovljeno učinkovito gospodarjenje s prostorom kot virom. S tem je omogočeno zadovoljevanje potreb prebivalstva, gospodarstva in drugih interesov. Več.

 

 
Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko
Dunajska c. 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7033
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno

  • Soglasje za spreminjanje meje parcele - Navodilo št. 1. (14. 1. 2019)
  • 98 milijonov evrov za izboljšanje urbanega okolja v mestnih občinah. V letu 2018 je odločitve o podpori prejelo 18 projektov mestnih občin, ki so jih prijavile na prvi poziv za sofinanciranje ukrepov za bolj racionalno rabo prostora v urbanih območjih iz kohezijske politike 2014-2020. Več. (16. 1. 2019)
  • Program URBACT je objavil razpis za mesta, s katerim bo vzpostavil do 23 novih akcijskih omrežij. Mesta imajo z vključitvijo v omrežje URBACT priložnosti za sodelovanje z drugimi mesti in občinami iz vse Evrope, izmenjavo izkušenj z lokalnimi deležniki in preizkušanje novih rešitev za izzive v svojem mestu. Rok za prijave je 17. april 2019, do 15.00. Več v novici in na spletni strani programa. (11. 1. 2019)
  • JPI Urban Europe organizira konferenco z naslovom Urbane spremembe: skupna pustolovščina (Urban transitioning: a joint adventure), ki bo v Bruslju, 12. februarja 2019. Osrednja tema konference bo objava posodobljene Agende strateških raziskav in inovacij (SRIA 2.0) v povezavi s spreminjanjem mest. Več. (15. 1. 2019)
  • 4. jesenski urbani forum »Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti«, Slovenj Gradec, 23. oktober 2018. Več v novici in na strani dogodka. (24.10.2018)
  • Četrti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte (pobuda UIA) odprt do 31. januarja 2019. Več v novici in na strani pobude. (22.10.2018)
  • Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): MOP v letih 2017 in 2018 izvaja sistematični naknadni  nadzor nad zakonitostjo občinskih odlokov na področju NUSZ. Več. (31. 5. 2018)
  • 4. Urbani forum: »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«, Ljubljana, 18. 4. 2018. Več na strani foruma in v novici.
  • Strokovne vsebine posveta o NUSZ: Izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih; Ljubljana, 11. 7. 2017

Pretekle aktualne objave