Skoči na vsebino

URBANI RAZVOJ IN ZEMLJIŠKA POLITIKA

 

Urbani razvoj

Urbani razvoj je osrednje področje prostorskega razvoja in se ukvarja z razvojem mest in urbanih območij. Mesta so središče gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij, zato so ključna za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. Na ministrstvu pristojnem za urbani razvoj (MOP) je vzpostavljen okvir za vodenje urbane politike in oblikovanje inštrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.

 

Zemljiška politika

Zemljiška politika oziroma gospodarjenje z zemljišči je začetna izvedbena politika urejanja prostora na območju občine. Ministrstvo za okolje in prostor razvija inštrumente za izvajanje zemljiške politike, s katero se prek upravnih in finančnih ukrepov upošteva in izvaja razvojne in načrtovalske odločitve v prostoru tako, da je zagotovljeno učinkovito gospodarjenje s prostorom kot virom. S tem je omogočeno zadovoljevanje potreb prebivalstva, gospodarstva in drugih interesov. Več.

 

 
Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko
Dunajska c. 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7033
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno

 • Tematsko partnerstvo Urbane agende EU 'Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve' – prvi osnutek akcijskega načrta v javni razpravi do 19. septembra 2018. Več. (3. 8. 2018)
 • Tematska partnerstva Urbane agende EU – v javni razpravi so osnutki treh akcijskih načrtov: 'Krožno gospodarstvo', 'Stanovanja' in 'Delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu'. Več. (30.7.2018)
 • Odprta sta poziva za nagrade na področju urbanega razvoja: častna nagrada programa Združenih narodov UN-Habitat »Scroll of Honour Award« in nagrada Evropske unije za dostopna mesta »Access City Award«. Več. (30.7.2018)
 • Podpora za izvedbo projektov v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove v finančni perspektivi 2014-2020. Odločitev o podpori je dobil že sedmi projekt: »Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru« Več. Seznam odločitev o podpori. (13. 7. 2018)
 • Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): MOP v letih 2017 in 2018 izvaja sistematični naknadni  nadzor nad zakonitostjo občinskih odlokov na področju NUSZ. Več. (31. 5. 2018)
 • Pripravlja se 4. poziv za inovativne urbane projekte pobude UIA
  Evropska komisija bo oktobra 2018 objavila četrti poziv za financiranje inovativnih projektov v mestih. Na voljo bo 100 milijonov evrov sredstev za projekte na štirih področjih: digitalna tranzicija, trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve, urbana revščina in urbana varnost. Več v novici in na strani pobude UIA (16. 5. 2018)
 • URBACT Festival mest, 13.– 14. september 2018, Lizbona, Portugalska
  Festival za evropska mesta vseh velikosti  - za urbane praktike, oblikovalce politik in odločevalce na vseh ravneh. Priložnosti za mreženje, izmenjavo znanj in iskanje novih rešitev za izzive mest. Osrednja tema bodo konkretni rezultati in izkušnje projektov  ter  15. obletnica programa URBACT. Prijave so že odprte. Več. (16. 5. 2018)
 • Prva odločitev o podpori za izvedbo projektov v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb na področju urbane prenove v finančni perspektivi 2014-2020: Ljubljanska Cukrarna in Olimpijski bazen v Kopru sta prva prejela evropska sredstva za urbano prenovo. Več. (7. 5. 2018)
 • 4. Urbani forum: »Slovenska mesta: pametna, zelena in varna«, Ljubljana, 18. 4. 2018. Več na strani foruma in v novici.
 • Strokovne vsebine posveta o NUSZ: Izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih; Ljubljana, 11. 7. 2017

Pretekle aktualne objave