Skoči na vsebino

URBANI RAZVOJ IN ZEMLJIŠKA POLITIKA

(SOkol ARSO, foto: Štefka Krivec)

 

Urbani razvoj

Urbani razvoj je osrednje področje prostorskega razvoja in se ukvarja z razvojem mest in urbanih območij. Mesta so središče gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij, zato so ključna za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. Na ministrstvu pristojnem za urbani razvoj (MOP) je vzpostavljen okvir za vodenje urbane politike in oblikovanje inštrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.

 

Zemljiška politika

Zemljiška politika oziroma gospodarjenje z zemljišči je začetna izvedbena politika urejanja prostora na območju občine. Ministrstvo za okolje in prostor razvija inštrumente za izvajanje zemljiške politike, s katero se prek upravnih in finančnih ukrepov upošteva in izvaja razvojne in načrtovalske odločitve v prostoru tako, da je zagotovljeno učinkovito gospodarjenje s prostorom kot virom. S tem je omogočeno zadovoljevanje potreb prebivalstva, gospodarstva in drugih interesov. Več.

 

 
Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko
Dunajska c. 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7033
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

 

Aktualno

  • Prevod dveh ključnih dokumentov urbane agende EU v slovenščino:

  • Evropska komisija je vzpostavila novo spletno platformo 'Futurium', preko katere vabi k soustvarjanju evropskih politik vse deležnike. Na platformi so tudi vsebine povezane z Urbano agendo EU. Več.
     
  • Fakulteta za arhitekturo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor, v letu 2016 izdelala in zaključila strokovno študijo z naslovom "Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij", katere nosilec je bil prof. Janez Koželj s sodelavci. Naloga opredeljuje podrobnejšo  metodologijo za določitev degradiranih urbanih območij z vidika fizične in funkcionalne degradacije, medtem ko se z vidika socialne in okoljske degradacije, na podlagi določenih kriterijev in potrditve s strani strokovnih občinskih služb, podaja sum razvrednotenja. Več.
     

Pretekle aktualne objave