Skoči na vsebino

URBANI RAZVOJ IN ZEMLJIŠKA POLITIKA

(SOkol ARSO, foto: Štefka Krivec)

 

Urbani razvoj

Urbani razvoj je osrednje področje prostorskega razvoja in se ukvarja z razvojem mest in urbanih območij. Mesta so središče gospodarskih aktivnosti, socialnih in kulturnih interakcij, zato so ključna za gospodarski, družbeni in kulturni razvoj. Na ministrstvu pristojnem za urbani razvoj (MOP) je vzpostavljen okvir za vodenje urbane politike in oblikovanje inštrumentov za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja. Več.

 

Zemljiška politika

Zemljiška politika oziroma gospodarjenje z zemljišči je začetna izvedbena politika urejanja prostora na območju občine. Ministrstvo za okolje in prostor razvija inštrumente za izvajanje zemljiške politike, s katero se prek upravnih in finančnih ukrepov upošteva in izvaja razvojne in načrtovalske odločitve v prostoru tako, da je zagotovljeno učinkovito gospodarjenje s prostorom kot virom. S tem je omogočeno zadovoljevanje potreb prebivalstva, gospodarstva in drugih interesov. Več.

 

 
Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko
Dunajska c. 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7033
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

 

Aktualno

 • Jesenski Urbani forum: »Urbana prenova – identiteta in prepoznavnost mest«
  V torek, 7. 11. 2017 je na Ptuju potekal Urbani forum o priložnostih urbane prenove v povezavi s celostnim urbanim razvojem, identiteto in prepoznavnostjo mest ter o pomenu sodelovanja različnih deležnikov v naštetih procesih. Organizacija: MOP v sodelovanju z ZMOS. Več na strani dogodka in v novici.
 • Rezultati drugega poziva pobude Evropske komisije za inovativne urbane projekte (UIA – Urban Innovative Actions)
  Na Evropskem tednu regij in mest, ki je potekal v Bruslju od 9. do 12. oktobra, so razglasili rezultate drugega poziva pobude za inovativne urbane projekte (UIA). Med šestnajstimi izbranimi projekti sta kar dva iz Slovenije: mesti Ljubljana in Maribor sta  na pozivu uspeli z inovativnimi in pogumnimi idejami na področju krožnega gospodarstva. Več.
 • Slovenski prevod Nove urbane agende Združenih narodov
  Ministrstvo za okolje in prostor je ob Svetovnem dnevu Habitata, 2. oktobra 2017, predstavilo slovenski prevod Nove urbane agende - dokumenta, ki na svetovni ravni opredeljuje ključno vlogo mest za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Sprejeta je bila na svetovni konferenci Habitat III, oktobra 2016, v Quitu. Slovenski prevod.
 • Strokovne vsebine posveta o NUSZ: Izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih; Ljubljana, 11. 7. 2017
   

Pretekle aktualne objave