Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA

 

Slovenija je ena redkih držav, ki je pristopila k reševanju problematike svetlobnega onesnaževanja s predpisom na državni ravni. Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, namenjeno varstvu narave in bivalnih pogojev ter ne nazadnje tudi varčevanju z električno energijo. Upravitelji razsvetljave (pravne in fizične osebe) imajo z uredbo določen način osvetljevanja ali najvišjo vrednost porabe elektrike, ki jo smejo porabiti za osvetljevanje. Za namen varčevanja z energijo je med drugim prepovedana razsvetljava javnih površin, fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje (razen LCD in podobnih elektronskih prikazovalnikov) v dnevnem času.

 

Upravljavec razsvetljave, katere skupna električna moč svetilk presega 50 kW (oz. 20 kW za razsvetljavo fasad, kulturnih spomenikov ali objektov za oglaševanje), mora imeti izdelan načrt razsvetljave, ki je objavljen na spletni strani upravljavca ali na drug primeren način dostopen javnosti.

 

Posebna pozornost je namenjena t.i. varovanim prostorom v stanovanjskih stavbah in stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne, zdravstvene, hotelirsko namestitvene ali podobne dejavnosti, ki so namenjeni pretežno počitku ali okrevanju.

Uredba določa mejne vrednosti osvetljenosti na oknih, ki so odvisne od lokacije stavbe (območja naravnih vrednot, naselja, mesta, območja v mestih z visoko nočno dejavnostjo) ter od ure dneva. Za čas od polnoči do sončnega vzhoda je predpisana strožja mejna vrednost osvetljenosti. Ne glede na navedeno je dopustna občasna povečana osvetljenost v primeru javnih ali zasebnih prireditev (npr. veselice, koncerti) in v času od 1. decembra do 15. januarja za dekorativno razsvetljavo stavb, objektov in javnih površin.

 

Običajne pritožbe glede motečega vpliva svetlobnega onesnaževanja se nanašajo na osvetljavo javnih površin in na objekte za oglaševanje. Priporoča se, da občani prvo poskusijo pridobiti informacije oz. urediti stanje z upravljavcem razsvetljave. Za javno razsvetljavo so običajno pristojne občine same. Za morebitne nerešene probleme pa se je najbolje obrniti na Inšpektorat RS za okolje in prostor.