Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STANOVANJA

Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje, do nepremičninskega trga. S stanovanjsko politiko želimo izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki stroškov ne zmorejo plačevati sami.  Z njo si prizadevamo tudi izboljšati pogoje za upravljanje stanovanjskih stavb in spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja. Pomemben cilj stanovanjske politike je doseči ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po stanovanjih tako, da bo zagotovljeno zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup ali najem,  ter spodbujati stanovanjsko tržišče in njegove koristne razvojne učinke. Še zlasti pa z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.
 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za stanovanja
Dunajska c. 21
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7033
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno

 • Sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor v okviru Partnerstva za stanovanja pod okriljem Urbane agende
  Ministrstvo za okolje in prostor ter Stanovanjski sklad Republike Slovenije Slovenija kot predstavnika Slovenije sodelujeta v Partnerstvu za stanovanja pod okriljem Urbane agende. Partnerstva predstavljajo ključni mehanizem za izvajanje Urbane agende saj v njih sodelujejo evropska mesta, države članice kot tudi Evropska komisija in druge evropske ustanove. Partnerstvo za stanovanja je eno prvih, ki je nastalo pod okriljem Urbane agende in sicer s ciljem zagotavljati rešitve za dostopna in kvalitetno grajena stanovanja. Rezultat delovanja Partnerstva za stanovanja je akcijski načrt, ki je bil javnosti predstavljen decembra 2018 na Dunaju. Akcijski načrt predstavlja ukrepe na stanovanjskem področju združene v štiri večja področja delovanja: zakonodaja, financiranje in finančni pogoji, znanje in upravljanje ter učinkovita stanovanjska politika. Več.
 • Ministrstvo je izdalo priročnik Univerzalna stanovanjska graditev
 • Najnovejša publikacija organizacije Housing Europe analizira stanje na področju stanovanj in dostopnosti do stanovanjske oskrbe v Evropi in po posameznih državah. Več
 • Javna predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje
  Ministrstvo za okolje in prostor je v petek 23. junija 2017 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani Agencije RS za okolje predstavilo končne izsledke naloge »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«.  Vabilosporočilo za javnost, predstavitve.
 • Informacija o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (30.3.2017)
  Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) Vladi RS o izvajanju aktivnosti naslednjič poroča do 31. 12. 2017. Več.
 • Najem za mlade (24.3.2017)
  Stanovanjski sklad RS objavil javni razpis za oddajo stanovanj – najem za mlade. Trenutno je na voljo 13 stanovanj, v skupnem seštevku 35 postelj. Ciljna skupina tega razpisa so mladi, stari od 18. do 29. let, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Stanovanja so v Borovnici, Kranju Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah in v Idriji. Oddaja prijave za najem in plačilo zneska za resnost ponudbe v višini 100 evrov je možna do 10. aprila, izbor bo potekal 21. aprila. Več.
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (23.3.2017)
  Vlada RS je 23.3.2017 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1). Vlada predlaga obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, saj gre za spremembe zakona v zvezi z odločbo Ustavnega sodišče RS. S predlagano spremembo SZ-1 bo realizirana odločitev ustavnega sodišča, ki ureja način ugotavljanja višine subvencije dela subvencije za najemnike v tržnih stanovanjih na način, kot je urejeno za neprofitna stanovanja.

Pretekle javne objave