Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRENOVA STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

  

SPRS je temeljni strateški prostorski dokument, s katerim je bil v Sloveniji uveljavljen koncept vzdržnega prostorskega razvoja. Je krovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za usklajevanje sektorskih politik. Sprejeta je bila leta 2004 v Državnem zboru RS z odlokom (Ur. l. RS, št. 76/2004). V desetletju po njenem sprejemu se je zgodilo veliko sprememb, ki so vplivale na prostor, na razvoj v prostoru in prostorske procese v državi, ki odstopajo od usmeritev, začrtanih v strategiji. MOP je  z aktivnostmi za prenovo SPRS pričelo že v letu 2013.
 
Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega želimo doseči uskladitev prostorsko relevantnih sektorskih politik in drugih javnih interesov. Skozi niz posvetovalnih dogodkov in aktivnosti želimo odpreti možnosti za odprto razpravo, preveritev vsebinskih in interesnih izhodišč, predvsem pa uskladitev pogledov o prostorski viziji države kot podlago za pripravo vsebinsko usklajenega dokumenta, ki bo sprejet in podprt s strani vseh relevantnih deležnikov.

 

 

Koraki prenove SPRS in vključevanje javnosti