Skoči na vsebino

OBVESTILA O IZVAJANJU PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV

 

Državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor

 

Državni prostorski načrt zaprenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava

 

Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj

 

Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica