Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

 

Državni prostorski načrt za varovano parkirišče Brdo zahod (javna razgrnitev bo potekala od 24. avgusta 2016 do 23. septembra 2016)

Državni prostorski nacrt za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava (javna razgrnitev bo potekala od 22. avgusta do 22. septembra 2016)

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (javna seznanitev je potekala od 4. do 18. julija 2016)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec (javna objava pobude je potekala od 14. junija do 18. julija 2016)

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici (javna razgrnitev je potekala od 6. junija do 6. julija 2016)

Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor-Šentilj (javna razgrnitev je potekala od 2. junija do 2. julija 2016)

Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke

 

 

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.