JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

 

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug

 

Pobuda za državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec (javna objava pobude poteka od 14. junija do 18. julija 2016)

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici (javna razgrnitev poteka od 6. junija do 6. julija 2016)

Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor-Šentilj (javna razgrnitev je potekala od 2. junija do 2. julija 2016)

 

Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba

(javna razgrnitev je potekala od 3. maja 2016 do 2. junija 2016)

 

Državni prostorski načrt za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije (javna razgrnitev je potekala od 3. maja 2016 do 2. junija 2016)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi

(javna razgrnitev je potekala od 17. marca 2016 do 15. aprila 2016)

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila, ki je potekala v času od 9. marca do 9. aprila 2015

 

Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke (javna razgrnitev je potekala od 23. marca do 21. aprila 2015)

 

 

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.