Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

 

Osnutek državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku Bača-Dolenja Trebuša (javna razgrnitev poteka od 4. oktobra do 9. novembra 2018)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za osrednje vadišče slovenske vojske (javna razgrnitev bo potekala od 13. avgusta 2018 do 15. septembra 2018)

 

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič (javna razgrnitev bo potekala od 7. junija 2018 do 7. julija  2018)

 

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom (javna razgrnitev bo potekala od 29. maja 2018 do 29. junija  2018)

 

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (javna razgrnitev bo potekala od 3. maja 2018 do 5. junija  2018)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Plešivec (javna objava pobude bo potekala od 3. aprila 2018 do 3. maja 2018)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica (javna objava pobude bo potekala od 8. marca 2018 do 9. aprila 2018)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za obvoznico Volče (javna objava pobude bo potekala od 22. decembra 2017 do 31. januarja 2018, podaljšana do 21. februarja 2018)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči (javna objava pobude bo potekala od 22. decembra 2017 do 31. januarja 2018, podaljšana do 21. februarja 2018)

 

Seznanitev s spremenjenimi rešitvami po javni razgrnitvi državnega prostorskega načrta za Varovano parkirišče Brdo-zahod

 

Državni prostorski načrt za 3. razvojno os - sredinski del (Celje - Novo mesto), (stališča do pripomb in predlogov podanih v času seznanitve s spremenjenimi rešitvami po javni razgrnitvi)

 

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevče (javna objava osnutka bo potekala od 5. junij 2017 do 7. julija 2017, gradivo je na vpogled na mestih javne razgrnitve v času uradnih ur)

 

Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper (javna objava osnutka bo potekala od 22. maja 2017 do 21. junija 2017)

 

Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–Šentilj  (stališča do pripomb in predlogov podanih v času seznanitve s spremenjenimi rešitvami po javni razgrnitvi)

 

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (stališča  do  pripomb  in  predlogov  podanih  v času  javne  razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta, ki je potekala v času od 6. junija 2016 do 6. julija 2016)

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.