Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (javna objava pobude je potekala od 18. novembra do 23. decembra 2016)

 

Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja (javna razgrnitev je potekala od 20. oktobra do 21. novembra 2016)

 

 

Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del (javna razgrnitev je potekala od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016

 

 

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (javna seznanitev je potekala od 4. do 18. julija 2016)

 

Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke

 

 

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.