Skoči na vsebino

JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

Pobuda za državni prostrski načrt za polje vetrnih elektrarn Zajčica (javna objava pobude od 22. marca do 26. aprila 2017)

 

Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor-Šentilj (spremenjene rešitve so objavljene od 23. februarja do 9. marca 2017)

 

Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica (javna objava pobude bo potekala od 24. februarja 2017 do 27. marca 2017)

 

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (javna objava pobude je potekala od 18. novembra do 23. decembra 2016)

 

 

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.