JAVNE RAZGRNITVE IN SEZNANITVE

 

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (javna seznanitev je potekala od 4. do 18. julija 2016)

 

Pobuda za državni prostorski načrt za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec (javna objava pobude je potekala od 14. junija do 18. julija 2016)

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici (javna razgrnitev je potekala od 6. junija do 6. julija 2016)

Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor-Šentilj (javna razgrnitev je potekala od 2. junija do 2. julija 2016)

Državni prostorski načrt za dograditev avtocestnega predora Karavanke

 

 

 

Državni prostorski načrti

 
Vpogled v ostala gradiva v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov 

 

Nekatere grafične priloge so pripravljene v formatu DWF. Za ogled teh vsebin je potrebna namestitev programa Autodesk Design Review, ki je dostopen brezplačno.