Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE

 

Presoje vplivov na okolje za programe , plane in projekte preprečujejo okoljske škode in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, čistega zraka, zmanjševanja hrupa, zdravja prebivalcev , ohranjanja tal, ugodnega stanja voda, varstva pred poplavami, ohranjanja krajinskih značuilnosti in varovanja kulturne dediščine v Sloveniji.

 

Pravilno, strokovno korektno in učinkovito izvajanje presoj vplivov na okolje je tudi predpogoj, da Republika Slovenija črpa evropska sredstva v novem programskem obdobju 2014-2020, zato pa je potrebno usposabljanje in izmenjava izkušenj.

 

Pridružite se aktivnostim za pravilno in učinkovito izvajanje celovitih presoj, projektnih presoj in presoj sprejemljivosti na varovana območja!

 
Vabljeni k sodelovanju k izvajanju programa usposabljanja!

 

 

 

 

Strategija usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) in presoj vplivov na okolje (PVO)
(Training strategy for Strategic Environmental Assessment and Environmental Impact Assessment SEA/EIA)

 

 
Modul 1: Vsebinjenje v postopku PVO (EIA Screening)

Modul 2: Vključevanje klimatskih sprememb v postopke CPVO in PVO (Integration of Climate Change into SEA/EIA)

Modul 3: Evropske direktive (EU Directives)

Modul 4: Kakovost okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje (SEA/EIA Quality)

Modul 5: Vključevanje Okvirne direktive o vodah v postopke CPVO in PVO (SEA/EIA and the Water Framework Directive - 2000/60/EC)

 
Modul 6: CPVO in državni prostorski načrti (SEA and National Spatial Plans)

 
Modul 7: CPVO in PVO postopki na ravni občinskih prostorskih načrtov (SEA/EIA and Local Land Use Plans)

Modul 8: Kulturna dediščina v postopkih CPVO in PVO (SEA/EIA and Cultural Heritage)

Modul 9: Zdravje ljudi v postopkih CPVO (SEA and Health)

 
Modul 10: Nova PVO direktiva (EIA – New Directive)

 
Modul 11: Vključevanje javnosti v postopkih CPVO in PVO (Public Participation in SEA/EIA)

 
Modul 12: Čezmejna presoja vplivov na okolje (Transboundary Assessment)

 
Modul 13: Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave (Appropriate Assessment)