Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ČEZMEJNA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

 

Za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU, se izvede postopek čezmejne presoje vplivov na okolje.
Čezmejne presoje se izvajajo za:

  • plane v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO),
  • programe v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO),
  • projekte v okviru postopka presoje vplivov na okolje (PVO),
  • naprave v okviru postopka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC)

 

Seznam izvedenih ali aktualnih  postopkov čezmejne presoje

 

Postopek čezmejne presoje se izvede tudi za plane ali  projekte drugih držav, če bi lahko imeli pomembne čezmejne vplive na ozemlju RS:

  • Na podlagi obvestila druge države ali na zahtevo RS se v postopek presoje vplivov na okolje ali postopek strateške presoje, ki poteka v drugi državi,  lahko vključi tudi slovenska javnost.  Gradivo se razgrne za najmanj 30 dni, slovenska javnost pa lahko v tem času poda svoje pripombe in mnenja.
  • Mnenje o planu ali projektu pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, in ga posreduje pristojnemu organu druge države.

 

Javne razgrnitve:

 

 

Predpisi in navodila: