Skoči na vsebino

PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

 

Zaradi zagotavljanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti, preventive in sodelovanja so z Zakonom o varstvu okolja določeni postopki, v okviru katerih se preverja vplive planov in posegov na okolje v Sloveniji in v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU ter pogodbenicah Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje.

 
Zakon o varstvu okolja določa, da se za plane in programe, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, izvede celovita presoja vplivov na okolje, za projekte presoja vplivov na okolje, za plane s čezmejnim vplivom pa tudi čezmejna presoja vplivov na okolje.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7174
e-pošta: gp.mop(at)gov.si