Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENIJA JE PRIPRAVILA 7. DRŽAVNO POROČILO IN 3. DVELETNO POROČILO O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Slovenija je v skladu z Okvirno konvencijo Združenih narodov (ZN) o podnebnih spremembah (UNFCCC) in Kjotskim protokolom pripravila 7. Državno poročilo, kot njegovo prilogo pa tudi 3. Dveletno poročilo. Pomemben potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v Sloveniji je povečanje učinkovite rabe končne energije v vseh sektorjih. Pospešitev izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije se izvaja tudi preko informiranja, ozaveščanja in usposabljanja porabnikov energije, svetovanja ter neposrednega spodbujanja investiranja pravnih in fizičnih oseb v učinkovito rabo energije (URE) ter v obnovljive vire energije (OVE).

 

Slovenija se zavzema za ambiciozne cilje zmanjšanja emisij TGP, nacionalno, na ravni EU in v svetovnem merilu, kar bi skupaj omogočilo doseganje ciljev omejitve rasti povprečne svetovne temperature pod 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven v skladu z zavezami Pariškega sporazuma iz leta 2015. Za doseganje tega cilja pa je treba upoštevati načelo skupne, a različne odgovornosti in individualnih zmožnosti posameznih držav, ter aktivno pomoč razvitih držav za izvajanje ukrepov v državah v razvoju. Slovenija se zaveda, da je za ohranitev človeških in naravnih sistemov ter biotske raznovrstnosti in za preprečitev podnebnih neravnovesij večjega obsega takšno ukrepanje nujno potrebno.


Osnovni dokument z ukrepi za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji je Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom do leta 2030 (OPTGP), ki ga je vlada sprejela decembra 2014. Dokument sledi stališčem EU in potrebam ter možnostim Slovenije na tem področju. Večina ukrepov v različnih sektorjih se je izvajala v skladu s pričakovanji iz tega programa, z izjemo prometnega sektorja, kjer so emisije ogljikovega dioksida še vedno zelo visoke.