Skoči na vsebino

PODNEBNE SPREMEMBE

Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov s katerimi se sooča današnje človeštvo. Uspešnost spopadanja z njimi, bo odvisna predvsem od učinkovitosti izvajanja ukrepov blaženja (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov) in prilagajanja (zmanjševanje in/ali izkoriščanje posledic) nanje. Ta pa bo najvišja, če bodo ukrepi sledili načelom trajnostnega razvoja.

 

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7380
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Aktualno:

 • Slovenija je pripravila 7. Državno poročilo in 3. Dveletno poročilo v skladu z določili konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. Več.

 

Predpisi

 • Podnebno-energetski paket (sestavljen iz štirih zakonodajnih besedil)
  - direktive o spremembi sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki zajema približno 40 % emisij toplogrednih plinov v EU;
  - odločbe o „porazdelitvi prizadevanj“, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za emisije v sektorjih, ki niso zajeti v EU ETS (glej Prilogo); 
  - direktive, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov (glej Prilogo);
  - direktive o oblikovanju pravnega okvira za varno in okolju prijazno uporabo tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida.
   
 • Paket dopolnjujeta dva dodatna zakonodajna akta:
  - uredba, ki predpisuje zmanjšanje emisij CO2 iz novih avtomobilov na povprečno 120 g/km s postopnim uvajanjem v letih 2012–2015 in nato na 95 g/km leta 2020. Samo ta ukrep bi prispeval več kot tretjino zmanjšanj emisij, ki se zahtevajo v sektorjih zunaj ETS; 
  - sprememba direktive o kakovosti goriv, ki od dobaviteljev goriv zahteva, da do leta 2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov iz verige proizvodnje goriv za 6 %.
   
 • Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2012

Ali ste vedeli da....

 • uporaba klimatske naprave lahko poveča račun za električno energijo za 33 %. Ventilator potrebuje eno desetino energije, ki jo porabi klimatski sistem; sončniki, žaluzije, rolete in hlad noči pa sploh ne potrebujejo energije. Poskušajte se ohladiti brez uporabe klimatske naprave.
 • Ne pozabi, da se ob vsakem litru goriva, ki izgori v avtomobilskem motorju, v ozračje sprosti več kot 2,5 kg CO2. Začni se gibati, kolesariti, pešačiti ali uporabljaj javni prevoz! Izboljšal boš svoje zdravje in zmanjšal vpliv na okolje.
 • Ne pozabi ugašati luči. Če ugasneš pet luči na hodnikih in v prostorih v svoji hiši, ko jih ne potrebuješ, lahko prihraniš približno 60 EUR na leto! S tem v enem letu preprečiš izpust približno 400 kg CO2.