Skoči na vsebino

PODNEBNE SPREMEMBE

(SOkol ARSO, avtor: J. Lipovšek)

Podnebne spremembe danes predstavljajo enega izmed največjih izzivov, s katerimi se sooča človeštvo. Aktivno delovanje Slovenije v procesih oblikovanja mednarodne in nacionalne okoljske politike je zato nujno, saj s tem ne ščitimo zgolj svojih interesov, ampak delujemo globalno.

 

Politika podnebnih sprememb, ki jo vodi Evropska unija, je ambiciozno začrtana, in velja za vse države članice EU. Sprejeti cilji pa so naslednji:

 • EU mora do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) za   20%,

 • povečati porabo obnovljivih virov energije za 20%  v končni rabi energije,

 • doseči je potrebno 10% delež biogoriv kot pogonskih goriv v prometu in

 • 20% povečanje učinkovite rabe energije.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za okolje in podnebne spremembe
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7380
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

Zakonodaja

 • Podnebno-energetski paket (sestavljen iz štirih zakonodajnih besedil)
  - direktive o spremembi sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ki zajema približno 40 % emisij toplogrednih plinov v EU;
  - odločbe o „porazdelitvi prizadevanj“, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za emisije v sektorjih, ki niso zajeti v EU ETS (glej Prilogo); 
  - direktive, ki določa zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov (glej Prilogo);
  - direktive o oblikovanju pravnega okvira za varno in okolju prijazno uporabo tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida.
   
 • Paket dopolnjujeta dva dodatna zakonodajna akta:
  - uredba, ki predpisuje zmanjšanje emisij CO2 iz novih avtomobilov na povprečno 120 g/km s postopnim uvajanjem v letih 2012–2015 in nato na 95 g/km leta 2020. Samo ta ukrep bi prispeval več kot tretjino zmanjšanj emisij, ki se zahtevajo v sektorjih zunaj ETS; 
  - sprememba direktive o kakovosti goriv, ki od dobaviteljev goriv zahteva, da do leta 2020 zmanjšajo emisije toplogrednih plinov iz verige proizvodnje goriv za 6 %.
   
 • Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2012

Ali ste vedeli da....

 • uporaba klimatske naprave lahko poveča račun za električno energijo za 33 %. Ventilator potrebuje eno desetino energije, ki jo porabi klimatski sistem; sončniki, žaluzije, rolete in hlad noči pa sploh ne potrebujejo energije. Poskušajte se ohladiti brez uporabe klimatske naprave.
 • Ne pozabi, da se ob vsakem litru goriva, ki izgori v avtomobilskem motorju, v ozračje sprosti več kot 2,5 kg CO2. Začni se gibati, kolesariti, pešačiti ali uporabljaj javni prevoz! Izboljšal boš svoje zdravje in zmanjšal vpliv na okolje.
 • Ne pozabi ugašati luči. Če ugasneš pet luči na hodnikih in v prostorih v svoji hiši, ko jih ne potrebuješ, lahko prihraniš približno 60 EUR na leto! S tem v enem letu preprečiš izpust približno 400 kg CO2.