Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNO

Ob stopnji onesnaženja, podatkih o izkoriščenosti nekaterih naravnih virov, rasti prebivalstva in našem stilu življenja se zdi logično, da bo potrebno nekaj spremeniti, da bi lahko ohranili možnost preživetja prihodnjim generacijam.

 

Odgovor na to, kaj (gospodarstvo, politiko, način življenja,...) in kako spremeniti, pa ni preprost.

 

Veliko držav in organizacij se ukvarja s temi vprašanji, veliko idej je že predstavljenih, države pa si morajo vsaka zase poiskati pravi pristop in ukrepe v smeri krožnega gospodarstva, ki svojih virov ne izgublja.

 

Na ministrstvu smo za začetek pristopili k pripravi pregleda politik in praks učinkovite rabe virov, iz katerih izhajajo preliminarna priporočila za aktivnosti, ki bi jih bilo smiselno začeti izvajati prav pri nas, v Sloveniji.

 

Evropska komisija je  v začetku julija sprejela več predlogov, s katerimi želi Evropo preoblikovati v bolj krožno gospodarstvo in v državah članicah pospešiti recikliranje odpadkov. Z uresničitvijo novih ciljev glede odpadkov bi nastalo 580.000 novih delovnih mest, obenem pa bi Evropa postala konkurenčnejša, njene potrebe po dragih redkih virih pa bi se zmanjšale. Poleg tega bi z izvajanjem predlogov zmanjšali učinke na okolje in emisije toplogrednih plinov. Napredek pri doseganju cilja produktivnosti virov se bo spremljal v okviru evropskega semestra gospodarskega upravljanja. Ta cilj je treba obravnavati v okviru vmesnega pregleda strategije Evropa 2020. Okrepljene bodo raziskave in inovacije na področju krožnega gospodarstva (Horizont 2020). V naslednjih letih se bo nadalje razvijal okvir politike za spodbujanje krožnega gospodarstva. Informacije in dostop do dokumentov na tej spletni strani.

 

Odpadki so nedvoumno zelo pereč okoljski problem. Pri proizvodnji izdelkov, pa naj bo to plastenka, pločevinka ali avtomobil, se porabljajo naravni viri. V trenutku, ko tak izdelek za nas postane odpadek, in ga odvržemo, hkrati zavržemo določen(e) naravni(e) vir(e). To pa prispeva k okoljskemu »pritisku« na naš planet. Del odpadkov vsebuje tudi nevarne snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. 

 

Ko namreč izdelek postane odpadek, začne zanj veljati zakonodaja s področja ravnanja z odpadki. V Sloveniji na tem področju sledimo temeljnim evropskim usmeritvam. Slovenski in skupen evropski cilj je, da naj bi se količine nastalih odpadkov zmanjševale. Tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali. Količine odloženih odpadkov se morajo občutno zmanjšati. Odlagali naj bi se samo še tisti odpadki, za katere z vidika varstva okolja in zdravja ljudi ni mogoče zagotoviti bolj ustreznega ravnanja. Tega cilja se seveda ne da doseči čez noč, ampak postopoma, z nizom zakonodajnih in nezakonodajnih aktov.

 

 

 

Sistemske in razvojne naloge na področju ravnanja z odpadki, se nanašajo na:

  • sistemske  rešitve na področju ravnanja z odpadki,
  • pripravo normativnih aktov in operativnih programov s področja ravnanja z odpadki in sistemsko spremljanje njihovega izvajanja,
  • sodelovanje v procesih oblikovanja evropske zakonodaje in pripravo ter zastopanje  stališč Slovenije na mednarodnem nivoju.

 

Glavna cilja politike ravnanja z odpadki sta zato:

  • zmanjšanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter
  • zmanjšanje uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki.

 
Zato je pomembno ločevati odpadke že na izvoru (tam, kjer nastanejo), in s tem prispevati k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo vrsto predelave.

 

Na področju ravnanja z odpadki sta poleg okoljskega pomembna tudi ekonomski in socialni vidik. V skladu s ciljem EU, naj bi le-ta postala "družba recikliranja", ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot vir. Zato so potrebni določeni ukrepi za zagotavljanje ločevanja odpadkov na izvoru ter zbiranja in recikliranja določenih tokov odpadkov. V skladu s tem ciljem in zaradi poenostavitve predelave ali za izboljšanje  možnosti za predelavo je treba odpadke pred oddajo v predelavo zbirati ločeno, če je tehnično in okoljsko izvedljivo in to ne povzroča prevelikih stroškov.