Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZŠIRJENA ODGOVORNOST PROIZVAJALCEV

Za namene preprečevanja odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov, ter priprave za ponovno uporabo, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov, ki nastanejo po uporabi določenih proizvodov, se lahko za proizvajalca takih proizvodov predpiše razširjena odgovornost proizvajalca. Ta vključuje zlasti obveznosti, povezane z razvijanjem, izdelavo, proizvodnjo, predelavo, obdelavo, prodajo in uvozom proizvodov, ter njihovo potrošnjo, prevzemanjem nazaj rabljenih proizvodov ali odpadkov, ki nastanejo po njihovi uporabi, in zagotavljanje predpisanega ravnanja s temi odpadki ter kritje s tem povezanih stroškov. Ravnanje z odpadki v okviru razširjene odgovornosti proizvajalca je trenutno uveljavljeno za naslednje masne tokove odpadkov:

  • odpadna embalaža,
  • odpadna električna in elektronska oprema,
  • odpadne prenosne baterije in akumulatorji,
  • izrabljene gume,
  • izrabljena vozila,
  • odpadne nagrobne sveče,
  • odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi in
  • odpadna zdravila.

 

DISTRIBUTERJI - Vodenje evidence in poročanje o zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečkah (10.d člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo)