Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MOVECO - MOBILIZACIJA INSTITUCIONALNEGA ZNANJA ZA BOLJŠO IZRABO RAZISKAV IN INOVACIJ ZA KROŽNO GOSPODARSTVO

O projektu

 • Interreg Danube Transnational Programme
 • trajanje: 8. december 2016 do 31. maj 2019 (30 mesecev)
 • financiranje: 2.268.691,00 EUR (od tega ERDF: 1.798.430,81 EUR; IPA: 129.956,50 EUR)
 • 12 projektnih partnerjev iz desetih držav Podonavja
 • vodilni partner: Gospodarska zbornica Slovenije

 

Razmišljajmo krožno – od linearnega h krožnemu gospodarstvu

 

Tradicionalno linearno gospodarstvo deluje po načelu “kupim-uporabim-zavržem”. Nova strategija krožnega gospodarstva Evropske komisije daje prednost zapiranju materialnih tokov skozi celotni življenjski krog izdelkov ter spodbuja boljšo prakso ponovne uporabe in recikliranja, z namenom doprinosa družbi, okolju in gospodarstvu. Utrditev materialnih tokov prinaša raziskovalcem in inovatorjem veliko izzivov: podaljšanje trajnosti, lažja popravljivost in lažja reciklaža izdelkov, izboljšano ravnanje z odpadki in učinkovitejša raba virov v industrijskih sektorjih ter spodbujanje industrijske simbioze.

 

Projekt MOVECO si je za te izzive postavil cilj - izboljšati infrastrukturo in institucionalne okvire s politikami, ki podpirajo okoljske inovacije, vključno z novimi poslovnimi modeli, za prehod v krožno gospodarstvo na območju Podonavja.
V okviru projekta bodo za ciljno programsko območje (Podonavje) izvedene naslednje aktivnosti:

 • zbiranje podatkov z analizo različnih praks s primerjavo delovanja različnih shem razširjene odgovornosti proizvajalcev za prepoznavanje najboljših praks in rešitev;
 • oblikovanje digitalne platforme, ki bo delovala kot virtualna tržnica za promocijo profilov ključnih deležnikov za prehod v krožno gospodarstvo na celem območju Podonavja;
 • priprava transnacionalne strategije za območje Podonavja in treh akcijskih načrtov, temelječih na strategiji, za tri skupine držav glede na stopnjo inovativnosti; 
 • splošno ozaveščanje o značilnosti krožnega gospodarstva;
 • pomoč podjetjem pri prepoznavanju njihove pripravljenosti za vključitev v proces prehoda v krožno gospodarstvo;
 • pomoč in svetovanje podjetjem ter njihovo spodbujanje k večji inovativnosti in povezovanje gospodarstva z razvojnimi in raziskovalnimi organizacijami za uveljavitev rešitev, ki so inovativne in konkurenčne z vidika večkratnega kroženja istih surovinskih virov.

 

Spletna stran projekta

 

Transnacionalna strategija za pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo na področju Podonavja - THE DANUBE GOES CIRCULAR

 

Spletna platforma

 
Brošura s primeri dobrih praks

 
Informativna zgibanka