Skoči na vsebino

AKCIJE OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

 

Ozaveščanje potrošnikov o vplivu lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje

 

Izvedene

 

MOP je leta 2016 sodelovalo pri izdaji zgibank z uporabnimi preglednicami povzetkov vsebin izbranih predmetov za posamezen razred, namenjenih učencem osnovnih šol. V sporočilnih oknih zgibank je zasnovalo kampanjo o zmanjševanju uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Vsebine za promocijo zmanjševanja uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk, povezane s problematiko onesnaževanja morja, so bile objavljene na edicijah za 2. in 6. razred OŠ.

 

 
V letu 2017 je MOP sodelovalo pri izdaji 3. številke brezplačne izobraževalno-zabavne revije za majhne in velike SOBIVANJE (maj 2017, stran 12). Kot navaja nosilec projekta Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj, nudi revija »kakovostno, poučno, ustvarjalno in zabavno vsebino, ki razvija kreativnost otrok v smeri trajnostnega izobraževanja in razvoja«.

 
V reviji je ministrstvo nadaljevalo z v letu 2016 začeto kampanjo o zmanjševanju uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Revija je bila natisnjena v 30.000 izvodih, elektronska verzija revije pa je dosegljiva na spletnem naslovu: Sobivanje maj 2017.

 

Načrtovane

 

V letu 2017 se načrtuje nadaljevanje ozaveščanje javnosti o zmanjševanju uporabe nosilnih plastičnih vrečk.