Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AKCIJE OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

 

IMAM SVOJO VREČKO!

Kampanja o vplivu prekomerne porabe plastičnih nosilnih vrečk na okolje

 

 

MOP je v sodelovanju s trgovci, nevladnimi organizacijami in društvi, dvema zbornicama  ter z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pripravilo ozaveščevalno kampanjo o vplivu pretirane potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na okolje s sloganom »Imam svojo vrečko!«. Kampanja v sodelovanju s trgovci poteka v mesecu septembru, v vseh slovenskih osnovnih šolah pa celo šolsko leto 2018/2019.

 

Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki so pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk je visoka raven smetenja okolja in neučinkovita raba virov. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in povečuje močno razširjen problem smetenja vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu (Direktiva 2015/270/EU). Z vidika varstva okolja so najbolj problematične plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov (lahke plastične nosilne vrečke), ker jih redkeje ponovno uporabimo kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da hitreje pristanejo med odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. V okolju se ne razgradijo tudi več kot sto let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo.

 
S sprejetjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) se je Slovenija zavezala k naslednjim okoljskim ciljem glede potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk – letna raven potrošnje naj ne bi presegala 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2019 in 40 takih vrečk na osebo do konca leta 2025.

 
Cilji kampanje so jasni:

  • povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja in obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami,
  • spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
  • doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

V kampanji poudarjamo pomen preprečevanja odpadkov kot sklop najpomembnejših ukrepov za čim manj nastalih odpadkov. Zato se vsebina ne osredotoča na pravilno ravnanje z odpadnimi lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, ampak na bolj trajnostno potrošnjo - vsako vrečko čim večkrat uporabimo, ker tudi s tem vsak posameznik vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. Kampanja je namenjena širši javnosti, s poudarkom na izobraževanju otrok.

 

Za namen kampanje smo pripravili ozaveščevalno zgibanko in plakate ter dodatne vsebine za pedagoge. Vsi materiali so prosto dostopni.

 

 

Izvedene

 

MOP je leta 2016 sodelovalo pri izdaji zgibank z uporabnimi preglednicami povzetkov vsebin izbranih predmetov za posamezen razred, namenjenih učencem osnovnih šol. V sporočilnih oknih zgibank je zasnovalo kampanjo o zmanjševanju uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Vsebine za promocijo zmanjševanja uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk, povezane s problematiko onesnaževanja morja, so bile objavljene na edicijah za 2. in 6. razred OŠ.

 

 
V letu 2017 je MOP sodelovalo pri izdaji 3. številke brezplačne izobraževalno-zabavne revije za majhne in velike SOBIVANJE (maj 2017, stran 12). Kot navaja nosilec projekta Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj, nudi revija »kakovostno, poučno, ustvarjalno in zabavno vsebino, ki razvija kreativnost otrok v smeri trajnostnega izobraževanja in razvoja«.

 
V reviji je ministrstvo nadaljevalo z v letu 2016 začeto kampanjo o zmanjševanju uporabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Revija je bila natisnjena v 30.000 izvodih, elektronska verzija revije pa je dosegljiva na spletnem naslovu: Sobivanje maj 2017.