Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODPADKI

Po definiciji je ODPADEK snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Slovenija sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim odstranjevanjem, če in kjer to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti. Učinkovito ravnanje z odpadki, lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za odpadke
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7174
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Aktualno

 • Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog uredbe, ki določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe.
  Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017. Več. (31. 3. 2017)
 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. V skladu z evropsko direktivo morajo države članice EU sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Slovenija bo to vsebino v svoj pravni red prenesla s tema dvema uredbama.
  Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017. Več. (29. 3. 2017)
 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
  Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 3. maja 2017. 2017. Več. (29. 3. 2017)