Skoči na vsebino

POSTOPEK SPREMINJANJA PREDPISOV O VOŽNJI V NARAVNEM OKOLJU (2008-2014)

 

Dogodki (2009-2014):

 

Vprašanja in odgovori (2009):

 

Ali je dovoljena vožnja z motornimi sanmi po zasneženih gozdnih cestah, na katerih se javni cestni promet ne opravlja? (2009)

Motokros na lastnem zemljišču (2009)

Kdaj lahko pričakujemo novelo uredbe o vožnji? (2009)

 

 

Strokovna gradiva (2009-2012):

 

Delovna skupina za ureditev vožnje v naravnem okolju (2009-2011):

 

Nevladne organizacije in zainteresirana javnost (2008-2014)

 

Društva in druge nevladne organizacije ter drugi, ki so Ministrstvu za okolje in prostor oz. Ministrstvu za kmetijstvo in okolje predlagali spremembe sedanje pravne ureditve ali želijo pri tem sodelovati (navedeni so po abecedi):

  

Pobude poslancev in svetnikov (2008-2011)

  

Poročila, publikacije (1998-2012):

 

Objave v medijih (2009-2014)

 

Vožnja v naravi (ureditev po sprejemu novelacije Zakona o ohranjanju narave, 2014)