Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELIKE ZVERI

(medved, volk in ris)

 

Foto: Andrej Hudoklin

 

Foto: Andrej Hudoklin

 

Foto: Andrej Hudoklin

 

Foto: Miha Krofel

 

Foto: Miha Krofel

 

Foto: Miha Krofel

 

Fotogalerija

Ris

(zgibanka, ARSO, 2006)

Rjavi medved

(zgibanka, ARSO, 2006)

Volk

(zgibanka, ARSO, 2006)

 

Large Carnivores in Slovenia (angleška verzija spletne strani)

  

 

AKTUALNO:

 • Ministrstvo za okolje in prostor bo na vlado vložilo predlog interventnega zakona o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov.  MOP predlaga, da je interventni zakon začasna rešitev, s katero se želi ohraniti krhko ravnovesje med ugodnim stanjem zveri in sobivanjem ter poskrbeti za ohranitev tolerance do zveri med ljudmi in prizadetimi deležniki. Več. (11. junij 2019)
 • Upravno sodišče RS je odlok o odvzemu velikih zveri v delu, ki se nanaša na odstrel medveda, odpravilo in vrnilo v ponoven postopek (sodba). Vlada bo preko državnega odvetnika v zakonitem roku vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo. Vlada se namreč ne strinja z obrazložitvijo sodišča v delu, ki se nanaša na dokazovanje vzročne zveze med razlogi za odstrel in številom oziroma določitvijo posameznih osebkov za odstrel in usmeritvami za način njenega dokazovanja. Več. (7. maj 2019)
 • Vlada RS je odgovorila na pisno vprašanje državnega svetnika glede Bernske konvencije ter čemu se ne pripravi ustrezne zakonske podlage za preprečevanje škod zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji. Vlada pojasnjuje, da imajo največji vpliv na škode imajo preventivni ukrepi za zaščito premoženja. Več. (18. april 2019)
 • Upravno sodišče je sprejelo sodbo za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in odpravilo prilogo odloka (april 2019).
 • Upravno sodišče RS je razsodilo, da se odpravi priloga 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. (september 2018)
 • Vlada RS je julija 2018 sprejela odgovor na zaključke posveta Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, ki ga je aprila 2018 organiziral Državni svet. Izpostavila je predlog obnovitve strategije upravljanja z rjavim medvedom in  pripravo akcijskega načrta za upravljanje z volkom za naslednje obdobje, kjer v pripravo vabijo vse skupine deležnikov. Več.
 • Upravno sodisce RS je v tozbi Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij zoper prilogo 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 razsodilo, da se tožbi ugodi in se priloga odpravi. Sodba.
 • Objavljeno je poročilo Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Prvo delno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2017
 • Vlada RS je na seji 6.2.2017 sprejela odgovor na tožbo zoper Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017. Več.
 • V Uradnem listu RS št. 3/17 je objavljen Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017.

 

 

Predpisi:

 

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019

(Uradni list RS, št. 74/18)

Priloga se odpravi (glej Sodbo Upravnega sodišča I U 2541/2018-26)

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04)

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017
(Uradni list RS, št. 3/17) , obrazložitev

 

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018 - Priloga 2 se odpravi (glej Sodbo Upravnega sodišča I U 102/2018-17 z dne 6. septembra 2018).
(Uradni list RS, št. 72/17)

- Priloga 2 se odpravi (glej Sodbo Upravnega sodišča I U 102/2018-17 z dne 6. septembra 2018).
(Uradni list RS, št. 72/17)

 

Pravilnik o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004
(Uradni list RS, št. 14/04)
 

Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
(Uradni list RS, št. 87/05)

 

Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 
(Uradni list RS, št. 28/09)

 

Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 23/15)

 

Sklep o ustanovitvi in delovanju skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja  življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 26.8.2014) (pdf, 5 strani)

Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
(Uradni list RS, št. 74/05)
  

Navodilo za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst, 2005 (pdf, 3 strani)

 

Sklep o ustanovitvi delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi (Ministrstvo za okolje in prostor, 10.5.2006) (pdf, 2 strani)

Sklep o ustanovitvi  in delovanju Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi (Ministrstvo za okolje in prostor, 22.3.2007) (pdf, 2 strani)

 

Sodba Ustavnega sodišča št. U-I-386/06 ( Zakon o ohranjanju narave, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
(Uradni list RS, št. 78/2012)

 

Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo Strategije in Akcijskega načrta  za upravljanje s populacijo risa v Republiki Sloveniji (Ministrtvo za kmetijstvo in okolje, 28.5.2013 (pdf, 2 strani)

 

 

Mednarodni predpisi, pogodbe in resolucije

 

Bernska konvencija (Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov)

Direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) 

 

Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu rjavega medveda / Resolution on the protection of the brown bear (Ursus arctos) in the Community, OJC 128, 9.5.1994, stran 427-428

 

 

Strategije in akcijski načrti:


V pripravi:

 
Strokovna gradiva

 

Poročila o odvzemu

 

 

Strokovni posveti

Strokovne institucije v Sloveniji

Državni organi

 
Nevladne organizacije

 

Informativna, izobraževalna središča

  

Projekti

 

Sporočila za javnost

 

Publikacije

Kdaj in kako do odškodnine za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst? (Zavod za gozdove Slovenije, 2005)(pdf, 1 stran)
Srečanja z medvedom (avtor: Anton Simonič, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 1998) (pdf, 19, strani)
Ris / Lynx lynx   (Agencija RS za okolje, 2006) (pdf, 2 strani)
Rjavi medved /  Ursus arctos (Agencija RS za okolje, 2006) (pdf, 2 strani)
Volk / Canis lupus  (Agencija RS za okolje, 2006) (pdf, 2 strani)

Velike zveri v Alpah in v Karpatih: Živeti v sozvočju z velikimi zvermi (ALPARC in CNPA, 2009) (pdf, 24 strani)
Pastirski psi - varuhi črede, Mojca Emeršič in Karmen Zahariaš, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, december 2011 (pdf, 14 strani)
Elektroograje: učinkovito varovanje pašnih živali pred napadi volkov, Matej Vidrih in Tone Vidrih, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, december 2011 (pdf, 12 strani)
Volk v Sloveniji, Anamarija Žagar, Miha Krofel, Rok Černe, Urša Marinko in Aleksandra Majić Skrbinšek, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, marec 2011 (pdf, 20 strani)
Prepoznavanje znakov prisotnosti in plenjenja večjih zveri (ur. Rok Černe), Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, 2011

Reja domačih živali in sobivanje z zvermi (avtorja: Tomaž Berce in Rok Černe, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2016; pdf, 32 strani)

 

 

Druga gradiva

 

 

Zvočni in video posnetki

 • Rjavi medved, Slovenski državni gozdovi, 2019
 • Risi v Sloveniji izumirajo!, predava Tomaž Skrbinšek, TEDx Ljubljana, 15. december 2013
 • Studio ob 17h: Zveri v (našem) okolju?, radijska oddaja, sodelovali Marko Jonozovič, dr. Miha Krofel, Boris Grabrijan in Branko Ravnik,  RTV Slovenija,  10. oktober 2013.
 • Studio ob 17h: Zveri v (našem) okolju?, radijska oddaja, sodelovali Marko Jonozovič, dr. Miha Krofel, Boris Grabrijan in Branko Ravnik,  RTV Slovenija,  10. oktober 2013.
 • Living with wolves, predava Miha Krofel, TEDx Ljubljana, 16. december 2012 (v angleškem jeziku).
 • Medved naš vsakdanji, film Zavoda za ekologijo Narava 2001, maj 2012 - v sklopu projekta Medved naš vsakdanji
 • Medvedu za petami, radijska odaja, novinarka Veronika Gnezda, raziskovalec Miha Krofel, RTV Slovenija, 24. febrar 2011
 • Volk, izobraževalno-dokumentarna oddaja, režiserka Aleksandra Vokač, TV Slovenija - Izobraževalni program,  maj 2011) - film o projektu SloWolf
 • Ris, kralj gozdov, dokumentarni film, režija Hanka Kastelicová, strokovni sodelavec Miha Krofel, Televizija Slovenija, 7. september 2010.

 

Poslanska vprašanja in pobude:

 

Povezave:

 

Arhiv novic: