Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRETEKLE AKTUALNE OBJAVE

 • Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan
  Vlada RS je izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za obdobje 2018 – 2027. Več. Načrt. (28. februar 2019)
 • Direktor Javnega zavoda Park Škocjanske jame
  Vlada RS je za direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame imenovala Stojana Ščuko, dosedanjega direktorja. Več. (28. februar 2019)
 • Sofinanciranje šolskih prevozov občinam
  Vlada RS je 28. februarja 2019 sprejela odgovor na pobudo poslanke Ive Dimic v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri. Po mnenju vlade je sistem financiranja ustrezno urejen. Več. (28. februar 2019)
 • V obravnavi: pravilnik o kriterijih za nevladne organizacije
  Objavili smo Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Rok za pripombe je 29. marec 2019. (27. februar 2019)
 • Poročilo s srečanja AEWA
  Vlada RS je sprejela Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na 7. zasedanju Srečanja pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (AEWA MOP 7) od 3. do 8. decembra 2018 v Durbanu, Republika Južna Afrika. Poročilo.
 • Klasični kras kandidira za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO
  Ministrstvo za okolje in prostor je konec januarja 2019 na Center za svetovno dediščino v Parizu vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Predlagano območje obsega tudi zavarovani območji Notranjski regijski park in Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Več. (4. februar 2019)
 • Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame
  Vlada RS je na dopisni seji  imenovala Stojana Ščuko za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame,  najdlje za šest mesecev. Več. (21. 1. 2019)
 • Kozjanski park kandidira za nagrado Sveta Evrope za krajino
  Na javni razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019 so prispeli trije predlogi kandidatur. Minister za okolje in prostor je sklepom o izboru kandidaturedoločil, da je izbrana  Občina Kozje, ki je kandidirala na izboru s projektom: »Travniški sadovnjaki in krajina«, katerega izvajalec je bil Javni zavod Kozjanski park. Več. (15. januarja 2019)
 • Evropska sredstva za izboljšanje NATURA 2000 območij v Triglavskem narodnem parku
  Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku »VrH Julijcev« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,7 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v parku. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja na 303 hektarjih površine. Več. (11. januar 2019)
 • Odgovor v tožbi glede odloka o odvzemu rjavega medveda
  Vlada RS je določila odgovor na zahtevo za izdajo začasne odredbe v tožbi Alpe Adria Green za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 in ga bo poslala Upravnemu sodišču RS. Več. (24. december 2018)
 • Inšpekcija nadzoruje bivalne razmere zavarovanih vrst
  Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 izvedla vrsto nadzorov nad trgovino in zagotavljanjem ustreznih bivalnih razmer za gojenje živalskih in rastlinskih vrst, ki so zaščitene s ti. konvencijo CITES. Več. (24. december 2018)
 • Imenovana direktorica Javnega zavoda Kozjanski park
  Vlada RS je na mesto direktorice Javnega zavoda Kozjanski park imenovala Mojco Kunst. Več. (20. december 2018)
 • Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
  Vlada je določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023  Več. (13. december 2018)
 • Sprememba uredbe o Krajinskem parku Radensko polje
  Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje. Z njo se spreminja način upravljanja, ki je poverjen javnemu zavodu. Več. (6. 12. 2018)
 • Svet za sodelovanje z nevladnimi organizacijami
  Minister Leben je na ustanovni seji poudaril, da so NVO pomemben tvoren partner pri snovanju zakonodajnih in drugih rešitev, zato je pomembno, da so v delovne procese MOP na področju zaščite okolja in narave ter prostorskih rešitev vključene že ob sprejemanju zakonskih in drugih ukrepov. Predstavnik področje biotska raznovrstnost to Damjan Vinko, za področje zavarovana območja pa Jana Kus Veenvliet. Predstavnik ministrstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v svetu je Gregor Plantarič. Več.  (5. december 2018)
 • Obisk Evropske komisije na temo LIFE
  26. in 27. novembra je Slovenijo obiskal vodja programa LIFE pri Evropski komisiji, g. Angelo Salsi. Obiskal je tudi nekatere najbolj zanimive in uspešne projekte LIFE, ki ta trenutek potekajo v Sloveniji. Več. (27. november 2018)
 • Spremembe Evropske konvencije o krajini
  Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini. Spremembe se nanašajo na promocijo evropskega sodelovanja z neevropskimi državami, ki želijo pristopiti k konvenciji. Več. (29. november 2018)
 • O ravnanju kmetovalcev z bobri
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri. Vlada med drugim odgovarja, da se komunikacija z javnostmi za pripravljanje na sobivanje z bobrom aktivneje odvija od leta 2015 ter je v teku priprava strategije ohranjanja bobra. Več. (29. november 2018)
 • O poročanju na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti
  Vlada RS je na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka pojasnila, da je 6. nacionalno poročilo o biotski raznovrstnosti še v pripravi. Poročilo bo ena od osnov za pripravo bodočih politik in ukrepov zagotavljanja biotske raznovrstnosti. Glede monitoringa je med drugim navedla, da je treba v prihodnje razširiti obseg vrst in habitatnih tipov, vključenih vanj. Več. (29. november 2018)
 • Odlok o odvzemu rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019
  Vlada RS je izdala Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) narave za obdobje do 30. septembra 2019. Obseg predvidenega odvzema 200 osebkov je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Več. (22. november 2018)
 • Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v obdobju od 2015 do 2017. V primerjavi z izvajanjem preteklega programa kaže na izboljšanje. Za doseganje dovolj obsežnega izvajanja ukrepov na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne izboljšave. Več. (22. november 2018)

 • O mednarodnem sodelovanju na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti
  Vlada RS v odgovoru na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka pojasnjuje, da Slovenija v mednarodnih sporazumih na področju biotske raznovrstnosti enakopravno sodeluje pri oblikovanju strateških usmeritev in politik globalno in na regionalni ravni, kar se posledično odraža v razvejanem čezmejnem sodelovanju. Več. (22. november 2018)

 • Zasedanje konference Združenih narodov o biotski raznovrstnosti v Egiptu
  Zasedanje Konference Združenih narodov o biotski raznovrstnosti poteka do 29. novembra 2018v Egiptu. Državni sekretar Simon Zajc se je udeležil srečanja na visoki ravni. Pomembno je, da se pri razvoju infrastrukture ustrezno vključuje tudi vidike varstva biotske raznovrstnosti, je poudaril. Več. (15. november 2018)
 • Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine
  Minister za okolje in prostor je podpisal Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine, skupaj z Zavodom RS za varstvo narave, občinami Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna, Notranjskim regijskim parkom, Zavodom Znanje Postojna, Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras in Družbo Postojnska jama. Več. (12. november 2018)
 • Spreminjamo Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot,  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 29. novembra 2018. Več. (29. oktober 2018)
 • Kako do nepovratnih sredstev programa LIFE
  LIFE informativnega dne na Brdu pri Kranju je bil prvi v vrsti dogodkov, ki jih za razpis 2019 organizira LIFE ekipa ministrstva za potencialne prijavitelje. Ekipa svetuje pri pripravi LIFE projektov in spodbuja ustvarjanje kompetentnih projektnih partnerstev.Več. (26. oktober 2018)
 • Vlada RS je  sprejela Informacije o izvedenih ukrepih in upoštevanju priporočil pri reviziji Upravljanje Jernejevega kanala, na meji Krajinskega parka Sečoveljske soline. Več. (25. oktober 2018)
 • Minister Jure Leben je na 19. prazniku Kozjanskega jabolka poudaril, da je »Kozjansko jabolko danes v Sloveniji vrednota in ne le vrednost v ekonomskem smislu«. Poudaril je tudi, da kar 14 % Slovenije spada pod naravne parke in to številko bomo še povečevali, skupaj z občinami, ki so naš pomemben partner. Več. (13. oktober 2018)
 • Sofinancirana bosta dva projekta nevladnih organizacij s področja narave
  Ministrstvo za okolje in prostor je preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019 dodelilo skupaj 427.000 EUR sredstev. Sofinanciranih bo 12 projektov, od tega  s področja ohranjanja narave dva: Še smo tu – domorodne vrste še nismo izrinjene (Herpetološko društvo-Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo, Center za kartografijo favne in flore) in Izhodišča za krajinsko politiko (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, Cipra Slovenija). Več. (21. september 2018)
 • Slovenija od Japonske prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za kitolov  
  V Braziliji se je ta konec tedna zaključilo bienalno 67. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (IWC), kjer je Slovenija zadnji dan zasedanja od Japonske prevzela dvoletno predsedovanje IWC komisiji. Več. Več o IWC (september 2018).
 • Upravno sodišče RS je razsodilo, da se odpravi priloga 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. (6. september 2018)
 • Krajinski park Pivška presihajoča jezera
  Vlada RS je sprejela besedilo odgovora Ustavnem sodišču RS glede Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Stališče vlade je, da je občina Pivka prezavarovala območje Pivških presihajočih jezer. Več. (30. avgust 2018)
 • Sanacijski program Triglavskega narodnega parka
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017 in ugotovila, da se lahko izvajanje sanacijskega programa predčasno zaključi. Več. (30. avgust 2018)
 • Velike zveri
  Vlada RS je sprejela odgovor na peticijo Zveze društev ekoloških kmetov za manjšanje števila divjadi in zveri. Več. (30. avgust 2018)
 • Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanim odstrelom volkov v obdobju od  oktobra 2017 do september 2019. Več. (23. avgust 2018)
 • Odločba o pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije
  Vlada RS je zavrnila pritožbo Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 29. 1. 2018, s katero je društvo predvsem zahtevalo, da se reka Mura izvzame iz vseh energetskih dokumentov. S to odločbo je ministrstvo odločilo, da so vplivi izvedbe Akcijskega načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so navedeni programu. Več. (1. avgust 2018)
 • Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa
  Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa. Z njo je spremenila meje tako, da poteka meja krajinskega parka po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča. Površina krajinskega parka je večja za 0,003 %. Več. (1. avgust 2018) 
 • Odgovor na zaključke posveta Upravljanje z velikimi zvermi
  Vlada RS je sprejela odgovor na zaključke posveta Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje, ki ga je aprila 2018 organiziral Državni svet. Izpostavila je predlog obnovitve strategije upravljanja z rjavim medvedom in  pripravo akcijskega načrta za upravljanje z volkom za naslednje obdobje, kjer v pripravo vabijo vse skupine deležnikov. Več. (26. julij 2018)
 • UNESCO razglasil Biosferno območje Mura
  Na letni konferenci programa Unesca Človek in biosfera so v Palembangu v Indoneziji razglasili Biosferno območje Mura. Več. (25. julij 2018)
 • Stališče MOP glede snemanja prireditve na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku
  Ministrstvo za okolje in prostor se je opravičilo za dogodek, ki je nastal ob opravljanju naravovarstvenega nadzora glede snemanja prireditve na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku. Več. (24. julij 2018)
 • Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov v letu 2018
  Dopolnilno izpopolnjevanje za naravovarstvene nadzornike, zaposlene na upravah naravnih parkov in rezervatov, bo potekalo oktobra 2018. Več. (13. julij 2018)
 • Zaradi arbitraže spremenjeni predpisi o Naturi 2000, EPO in Krajinskem parku Sečoveljske soline 
  Vlada RS je 6. julija 2018 sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih (več),  11. julija pa še Uredbo o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline (KPSS) (več). Z uredbami je meje območij uskladila z državno mejo med Slovenijo in Hrvaško.  (julij 2018)
 • Objavljen strokovni predlog o odvzemu medveda in volka iz narave 
  Na spletni strani Velike zveri sta med strokovnimi gradivi objavljena Strokovno mnenje za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju 1.10. 2018 - 30. 9. 2019, Zavoda za gozdove Slovenije in Pisno stališče o posegu v populacijo rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus) in risa (Lynx lynx), Zavod RS za varstvo narave (6. julij 2018)
 • Objavljen razpis za usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v letu 2018
  Na spletni strani Neposredni nadzor v naravi je objavljen Naziv izvajalca, časovni razpored izvedbe strokovnega usposabljanja in rok za prijavo 2018, rok za prijave je 1. avgust 2018. (6. julij 2018)
 • Posodobljen seznam invazivnih tujerodnih vrst: sirska svilnica
  Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste je predstavljena invazivna vrsta Sirska svilnica. Objavljene so tudi strokovne podlage Zavoda RS za varstvo narave za to rastlino. (4. julij 2018)
 • Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka (Canis lupus) iz narave   
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o ukrepu  odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018  do 30. septembra 2019. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. julija 2018. Več. (28. junij 2018)
 • Osnutek načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan  
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o načrtu upravljanja  Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027, vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. julija 2018. Več. (28. junij 2018)
 • Razstava o Opozorilnem sistemu za spremembe v gozdovih
  Cilj projekta LIFEGENMON je podpora dolgoročnemu ohranjanju prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring. Gozd želijo približati vsem generacijam. Tiskana gradiva in video posnetke si lahko do sredine julija ogledate v avli Ministrstva za okolje in prostor. Več. (junij 2017)
 • Projekt LIFE v podporo upravljanju z območji Natura 2000 uvrščen med najboljše projekta leta 2016
  Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje) je v Bruslju prejel enega od priznanj Najboljši projekti LIFE 2016-2017. Več. (24. maj 2018)
 • Ob Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti in podelitev UNESCO listin
  Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Javnim zavodom Regijski park Škocjanske jame organiziralo praznovanje Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost so namenili gozdnima rezervatoma Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, ki sta od lani del svetovne naravne dediščine »Starodavni in prvinski bukovi gozdovi Evrope«. Predstavnikom Zavoda za gozdove Slovenije kot upravljavcem obeh gozdnih rezervatov so podelili UNESCO listini. Več. (21. maj 2018).
 • Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov
  Slovenija je na Bledu od 24. aprila do 8. maja 2018 gostila 67. B zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov in zasedanja drugih pododborov in Biroja IWC. (maj 2018)
 • Dopolnitve Zakona o ohranjanju narave
  Državni zbor je aprila 2018 sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave, ki omogočajo, da Vlada RS enostavneje in hitreje spremeni Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).  Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave je objavljen v Uradnem listu RS št. 31/2018. Zakon. (maj 2018)
 • Občina Tržič zavarovala naravne vrednote državnega pomena
  Občina Tržič je sprejela Odlok o naravnem spomeniku Dovžanova soteska, z njim so zavarovane naravne vrednote državnega pomena Dovžanova soteska, Tržiška Bistrica s pritoki, Borova peč, Rjava peč, Jama v piramidi in jama Partizanska tehnika). Odlok. (april 2018)
 • Sodba glede odvzema volka
  Upravno sodišče RS je v tožbi Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij zoper prilogo 2 Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017 razsodilo, da se tožbi ugodi in se priloga odpravi. Sodba. (1. marec 2018)
 • Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018
  Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018. Ocenjujejo, da bodo da ukrepe na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v letu 2018 porabili 1.182.216 EUR. <več< font=""></več<>. (5. april 2018)
 • Spremembe Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
  Vlada je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG). Več. (5. april 2018)
 • Imenovani člani Sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje
  Vlada je v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor Tatjana Orhini Valjavec, za kulturo Mijo Topličanec, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjana Dremlja, za ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Janeza Topolška. Vlada je za predsednico sveta imenovala Tatjano Orhini Valjavec. Več. (5. april 2018)
 • Kako se vesti na območju bivanja medveda in volka
  Smo v obdobju, ko medvedi zapuščajo svoje brloge. Če upoštevamo nekaj osnovnih pravil, bomo možnost konflikta s to največjo slovensko zverjo zelo zmanjšali. Pomembno je, da se izogibamo krajem, kjer bi utegnili biti brlogi, in psov ne spuščamo s povodca. Več. (3. april 2018)
 • Imenovanje direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
  Vlada je izdala odločbo, s katero je na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, za dobo štirih let imenovala Roberta Smrekarja. Več. (29. marec 2018)
 • Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Kozjanski park
  Vlada je v svet Javnega zavoda Kozjanski park za mandatno dobo štirih let imenovala predstavnike ministrstev: za okolje in prostor mag. Nives Nared, za kulturo Andrejo Mihelčič Koželj, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Bogdana Pungartnika, za ekonomske odnose in razvoj Gabrijelo Jerič Jevšenak, za šolstvo in šport Danico Cerar.  Več. (29. marec 2018)
 • Občina Tržič zavarovala naravne vrednote državnega pomena v Dovžanovi soteski
  V Dovžanovi soteski je več naravnih vrednot državnega pomena. Občina Tržič je marca 2018 sprejela Odlok o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska. Več. (21. marec 2018)
 • Dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič
  Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Ankaran sta  podpisala dogovor o varstvu naravnih vrednot državnega pomena (flišni klif in abrazijski spodmol) v Krajinskem parku Debeli rtič. Več. (13. marec 2018)

 • Javni razpis za nevladne organizacije
  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, tudi tistih, ki delujejo na področju ohranjanja narave, za leti 2018 in 2019. Razpis. Rok za prijave je 6. april 2018 do 12. ure. (9. marec 2018)

 • Poslovni načrt koncesionarja za Postojnski in Predjamski jamski sistem
  Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018, vključno z načrtovanimi vlaganji v naravne vrednote v višini do največ 35 % koncesijske dajatve. Več.  (6. marec 2018)

 • Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – velike mačke: ogroženi plenilci
  Generalna skupščina Združenih narodov je  razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in  rastlinskih vrst. Letošnji dan opozarja na velike mačke. V Sloveniji imamo dve vrsti prosto živečih mačk, risa in divjo mačko. Več. (3. marec 2018)

 • Predstavnika nevladnih organizacij v svetu Krajinskega parka Ljubljansko barje
  Na podlagi Javnega poziva za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2018 – 2022, ki je bil objavljen 2.2.2018, so nevladne organizacije za svoja predstavnika izbrale Tomaža Jančarja in dr. Tatjano Čelik, ministrica ju bo s sklepom imenovala v svet zavoda. Zapisnik. (26. februar 2018)
 • Imenovan generalni direktor Agencije RS za okolje
  Vlada RS je na mesto generalnega direktorja Agencije RS za okolje imenovala  mag. Joška Kneza.  Več. (7. februar 2018)

 • Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame  do 2022
  Vlada RS je sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022 , ki določa cilje, način uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. Več. (7. februar 2018)
 • Poslansko vprašanje v zvezi z Naturo 2000 in potekom 2. tira železniške proge Divača - Koper
  Vlada RS je  sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z Naturo 2000 in potekom drugega tira železniške proge Divača – Koper. Več.  (7. februar 2018)

 • Poslanska vprašanja v zvezi z letnim monitoringom za tri domorodne vrste sladkovodnih rakov, tujerodnih vrst rakov ter jelševca
  Vlada RS je odgovorila na tri pisna poslanska vprašanja dr. Franca Trčka v zvezi z letnim monitoringom za vse tri domorodne vrste sladkovodnih rakov, tujerodnih vrst rakov ter jelševca. Več.  (7. februar 2018)

 • Novinarska konferenca ob Svetovnem dnevu mokrišč
  Notranjski regijski park je organiziral novinarsko konferenco, na kateri so predstavili dva projekta, ki so ju, skupaj s partnerji projektov, začeli izvajati jeseni 2017 in sta odlična primera simbioze med zavarovanjem mokrišč in potrebami urbanega življenja. Več.  (2. februar 2018).

 • Imenovan direktor Triglavskega narodnega parka
  Vlada je na mesto direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park za dobo štirih let imenovala Janeza Rakarja. Več. (25. 1. 2018)
 • Imenovana direktor Zavoda RS za varstvo narave in v.d. direktorja Kozjanskega parka
  Vlada je 19. januarja 2018 imenovala mag. Tea Hrvoja Oršaniča za direktorja Zavoda RS za varstvo narave in mag. Valerijo Slemenšek za v.d. direktorja Kozjanskega parka. Več.
 • Monitoring pojavljanja bobrov, ogroženost  belokranjskega črnega močerila
  Vlada RS je 19. januarja 2018 sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z monitoringom pojavljanja bobrov in stanja bobrišč v Sloveniji. Trend številčnosti populacije bobrov je glede na izhodiščno stanje leta 2003 hitro naraščajoč, povečalo se je tudi območje razširjenosti. Monitoringi za zavarovane vrste se izvajajo po protokolih in programih v okviru, ki ga omogočajo sprejeta proračunska sredstva. Sprejela je tudi odgovor na vprašanje istega poslanca v zvezi z ogroženostjo belokranjskega črnega močerila. Več.

 • Predlog Zakona o ohranjanju narave
  Vlada RS je sprejela predlog dopolnitev Zakona o ohranjanju narave ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Razsodba  arbitražnega sodišča ima namreč posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij. Več. (11. 1. 2017)
 • Posvetovanje o osnutku Nacionalnega programa varstva narave
  Ministrstvo za okolje in prostor  je organiziralo posvetovanje med ministrstvom in nevladnimi organizacijami, združenji in podjetij iz Slovenije, ki so se odzvali na osnutek Nacionalnega programa varstva narave 2030. Več. (5. 1. 2018)
 • Novi člani sveta Zavoda RS za varstvo narave 
  Vlada RS je  v svet Zavoda RS za varstvo narave imenovala  tri predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, in sicer dr. Martina Batiča, Roberta Bolješića, Tanjo Ivezić ter predstavnico Univerze v Ljubljani dr. Tanjo Mihalič. Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, in sicer od 27. 12. 2017 do 26. 12. 2021. Več. (21. 12. 2017)

 • Odobritev evropskih kohezijskih sredstev za Natura 2000 projekta Gorički travniki in Mala barja
  Projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorički travniki« in Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« bosta prejela finančno podporo Evropske unije. Več. (22. 12. 2017)
 • Odziv kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov
  Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, ki so zavarovana vrsta. Več. (21. 12. 2017)

 • Akcija nadzora podzemnih jam
  Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je skupaj s Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in jamarskimi društvi od julija do oktobra 2017 izvajala akcijo nadzora podzemnih jam. Več. (7. 12. 2017)
 • Novi člani sveta Parka Škocjanske jame
  Vlada RS je v svet javnega zavoda Park Škocjanske jame imenovala nove člane za obdobje štirih let. Več. (23. 11. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018 -2022, program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018-2022. Pripombe in predloge lahko posredujete do 22. decembra 2017. Več.

 • Spremenjen predpis o uniformah naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
  V Uradnem listu št. 64/17 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov; Pravilnik (Ur. list 64/17), Obrazložitev. Katalog uniform. (17.11.2017)
 • Poraba sredstev iz koncesijske dajatve za Postojnsko jamo v 2016
  Vlada RS se je seznanila z ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo Postojnske jame, ki sta jih porabili občini Pivka in Postojna v letu 2016. Več.
 • Izvajanje sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016 
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za leto 2016. Več. (9. 11. 2017)

 • Imenovan v.d. direktorja Krajinskega parka Strunjan
  Vlada je Roberta Smrekarja ponovno imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (JZ KP Strunjan), najdlje za eno leto. Več. (18. 10. 2017)
 • Sprememba Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
  Zaradi zelo povečanega krivolova slonov in drastičnega upada nekaterih populacij ter zaradi v zadnjih letih povečanega ponovnega izvoza slonovine iz evropskih držav, predvsem v vzhodno Azijo, se je EU zavezala omejiti izdajanje izvoznih potrdil.
  Vlada je zato izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Več. (18. 10. 2017)

 • Drugi izmed kohezijskih projektov za Naturo
  Projekt  Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita je drugi od projektov, ki bodo v obdobju do 2020 namenjeni izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bodo sofinancirani iz evropskih kohezijskih sredstev. Projekt vodi Notranjski regijski park. Več. (17. 10. 2017)
 • Poročilo o izvajanju koncesije Postojnska jama
  Vlada RS je potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d.  za leto 2016, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Več. (27. 9. 2017)
 • Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline (obdobje 2011 do 2015)
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011 do 2021 v petletnem obdobju 2011 do 2015. Iz analize kazalnikov  doseganja ciljev parka  je razvidno, da  so varstveni cilji za ohranjanje naravnih vrednot, rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov ter habitatnih tipov, pretežno doseženi. Novica. Poročilo. (31. 8. 2017)

 • Prvi izmed kohezijskih projektov za Naturo
  Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je prvi projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bo sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev; vodi ga javni zavod Park Škocjanske jame. Več. (24. 8. 2017)
 • Posodobljen seznam invazivnih tujerodnih vrst
  Veljati je začela Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba. Seznam (v angleškem jeziku). Invazivne tujerodne vrste rastlin. (2. 8. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: osnutek uredbe o trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
  Vabimo vas k
  oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 16. avgusta 2017. (1. 8. 2017)

 • V. d. direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park
  Vlada RS je imenovala mag. Janeza Rakarja za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, najdlje za šest mesecev. Več. (27. 7. 2017)
 • Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku
  Vlada RS se je opredelila do sklepov Državnega sveta RS v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več. (20. 7. 2017)

 • Naravovarstveni nadzor
  Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v letu 2017 bo potekalo avgusta in septembra 2017. Več. (18. 7. 2017)
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku
  Vlada je 13. julija sprejela predlog sprememb zakona in ga posredovala Državnemu zboru. Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravne podlage za legalizacijo in ekološko sanacijo obstoječega vodnega zbiralnika na območju športno-rekreacijskega centra Pokljuka ter za gradnjo vodnih zadrževalnikov v drugih rekreacijskih središčih, ter pravne podlage, da lokalne skupnosti lahko načrtujejo ustrezne državne prostorske ureditve v Triglavskem narodnem parku. Več. (13. 7. 2017)

 • Vpis slovenskih bukovih gozdov Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle na UNESCO Seznam svetovne dediščine
  Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem je bilo na UNESCO Seznam svetovne dediščine uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. Več. (7. 7. 2017)

 • O zelenem prehodu za divjad Ravbarkomanda
  Vlada RS je sprejela Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janka Vebra glede izgradnje zelenega prehoda za divjad Ravbarkomanda. Več. (6. 7. 2017)
 • Krajinski park Ljubljansko barje bo upravljal z zemljiščem v državni lasti
  Vlada RS (Komisija za administrativne zadeve in imenovanja) je 4. julija 2017 določila Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca štirih parcel v k.o. Ig. Na zemljišču je predvidena interpretacija zgledno urejenih naravovarstvenih površin in kulturne dediščine. (4.7.2017)

 • 23. junij 2017: na prvo poletno soboto obeležujemo mednarodni dan boja proti ambroziji. V Lendavi Občina Lendava ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Znanstvenoraziskovalni center, SAZU organizirajo strokovni posvet  Ambrozija - kje smo danes. Mednarodni dan države obeležujejo od leta 2011 dalje, na predlog mednarodne nevladne organizacije IRS (v angleškem jeziku).

 • Odgovor na predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave
  Ministrstvo za okolje in prostor podaja odgovor na predlog  Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Turistične zveze Slovenije (posredovan na MOP, 5.4.2017), da se  v Zakon o ohranjanju narave opredeli kot samostojen institut varuh narave s poslanstvom ohranjanja narave kot  temeljnega pogoja zdravega življenjskega okolja človeka. Odprto pismo.

 • Naravovarstveni nadzor
  Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Več. Gradivo. (18. 5. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. junija 2017. Več. (9. 5. 2017)

 • Projekt “Živeti z morjem” je nagrajen
  Zaradi  trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja je bil projekt “Živeti z morjem” na 22. Internautici nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017. Več. (9. 5. 2017)

 • Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov
  Na Bledu se začenja Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov. Več. (9. 5. 2017)

 • Naravni rezervat Ormoške lagune
  Vlada RS je sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Več. Gradivo. (4. 5. 2017)

 • Odprt razpis LIFE 2017
  Evropska komisija je objavila LIFE razpis 2017.  Sredstva so namenjena tudi  projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Več. (28. 4. 2017)

 • Uredba - dostop do genskih virov
  Vlada RS je 26. aprila 2017 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU.  Več. Vladno gradivo.

 • Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
  Vlada je imenovala Roberta Smrekarja za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (JZ KP Strunjan), z dnem 22. 4. 2017, do imenovanja direktorja JZ KP Strunjan, najdlje do 21. 10. 2017. Več. (20. 4. 2017)

 • Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku 
  Vlada je sprejela mnenje glede priporočil v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več. (20. 4. 2017)

 • Poslansko vprašanje: problematika kormoranov
  Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s problematiko kormorani - ribe in  dvojne finančne obremenitve ribiških družin. Več. (20. 4. 2017)

 • Program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste
  Vlada RS je sprejela Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Več. Program. (13. 4. 2017)

 • Odgovor vlade glede kormoranov
  Vlada RS je sprejela odgovor na dopis Ribiške zveze Slovenije (RZS) glede reševanja problema povečane prisotnosti kormoranov na slovenskih vodotokih in dvojne finančne obremenitve ribiških društev. Več. (28. 3. 2017)

 • Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena
  Vlada RS je 28. marca 2017 potrdila Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017. Več. (28. 3. 2017)

 • Spreminja se zakon o Triglavskem narodnem parku
  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Predlagane spremembe uvajajo rešitve, ki bodo omogočale legalizacijo in ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju, trajnostni razvoj Športno rekreacijskega centra Pokljuka ter razbremenitev več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v narodnem parku z državnimi prostorskimi načrti, pri čemer bo varstvo narave zagotovljeno v najmanj enakem obsegu in kakovosti. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 10. aprila 2017. Več. (27. 3. 2017)

 • Priprave na Nacionalni program varstva okolja do leta 2030
  Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji in naloge tudi za ohranjanje narave. Na osnutek načrta priprave lahko posredujete pripombe in predloge do 28. aprila 2017. Več. (22. 3. 2017)

 • Sodelovanje z Makedonijo
  Vlada RS je dala soglasje za sodelovanje v projektu medistitucionalnega sodelovanja v Republiki Makedoniji za krepitev zmogljivosti na področju ohranjanja narave. Več. (21. 3. 2017)

 • Odgovora na poslanski vprašanji: zeleni prehod za divjad na lokaciji Ravbarkomanda, krajinski parki v Sloveniji
  Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janka Vebra v zvezi s postavitvijo zelenega prehoda za divjad na lokaciji Ravbarkomanda in odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s krajinskimi parki v Sloveniji. Več. (16. 3. 2017).

 • Postojnska jama – poslovni načrt koncesionarja
  Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2017, vključno z načrtovanimi vlaganji. Več. (14. 3. 2017)

 • Odločitvi sodišč glede odloka o odvzemu volkov
  Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017, ki sta jo vložili organizaciji Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije - Dondes in Pravno - infomacijski center nevladnih organizacij - PIC. Sklep. Upravno sodišče je februarja 2017 v sporu med tema nevladnima organizacijama in Republiko Slovenijo zaradi odvzema osebkov vrste volk iz narave za leto 2017 zadržalo izvrševanje priloge 2 odloka. (9. 3. 2017)

 • Inšpekcijski nadzor v 2017: podzemne jame
  Vlada RS se je seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017. Za področje narave inšpektorat načrtuje nadzor nad nelegalnim lovom jamskih živali in nedovoljeno odloženimi odpadki v podzemnih jamah, ki so najbolj potencialno ogrožene za potencialno izvajanje nelegalnega lova. Več. (8. 3. 2017)

 • Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
  Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Več.

 • Sprememba sveta Krajinskega parka Strunjan
  Vlada RS je 23. februarja 2017 v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan imenovala nove člane in za predsednico imenovala dr. Branko Tavzes. Več.

 • Velike zveri - Odgovor Vlade RS na tožbo  
  Vlada RS je na 157. dopisni seji sprejela odgovor na tožbo zoper Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017. Več. Odlok. (6.2.2017)

 • Spremembe v svetih krajinskih parkov Ljubljansko Barje in  Goričko
  Vlada je 1. 2. 2017 za predsednico sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje imenovala mag. Eleno Del Fabro. Več. (1.2.2017). Vlada RS je v svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko imenovala nove člane in za predsednika zavoda imenovala Alojza Marna. Več. (25.1.2017)

 • Vabilo k sodelovanju: program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Dolgoročnega programa za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 24. februarja 2017. Več. (25.1.2017)

 • Vabilo k sodelovanju: spremembe uredbe o usposabljanju in preverjanju znanja  nadzornikov
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. januarja 2017. Več. (16.1.2017)

 • Preverjanje znanja za nadzornike
  Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu februar-marec 2017 se bo pričelo 28. februarja 2017.  Rok za prijave je 14. februar 2017 do polnoči. Več. (16. 1.2017)

 • Imenovan direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje
  Vlada je imenovala Janeza Kastelica na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za dobo štirih let. Več. (12.1.2016)

 • Objavljena so poročila Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (Končno poročilo projekta 1. del, 2. del, Povzetek, Summary) ter  Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Poročilo o izvedbi 1. faze projekta),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016

 • Poslansko vprašanje: povračilo škode na področju divjih zveri
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca glede povračila škode na področju divjih zveri. Več.  (14.12.2016)

 • Inšpekcijski nadzor nad malimi hidroelektrarnami
  Inšpekcija za okolje in naravo je v obdobju od junija do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora malih hidroelektrarn, pri tem so ugotavljali tudi zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka. (13.12.2016)

 • Inšpekcija za okolje in naravo je od maja do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora nad mokrišči, ki so Natura 2000 območja in za katere so v Programu upravljanja območij Natura 2000 opredeljeni podrobnejši varstveni cilji. (2. 12. 2016)

 • Poslansko vprašanje:  imenovanje v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z imenovanjem v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka. Več. (7.12.2016)

 • Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti v Mehiki
  V Cancunu v Mehiki je od 2. do 17. decembra konferenca  pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, udeležuje se je tudi Slovenija. Več. (1. december 2016)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek Poročila o okolju
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Poročila o okolju, ki zajema tudi poglavje Biotska raznovrstnost. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 27. decembra 2016. Več. (25.11.2016)

 • Nominacija za Muro poslana v Pariz
  Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije na 106. redni seji dne 19. 10. 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo končno gradivo v angleškem jeziku in ga posredovalo na Sekretariat UNESCO MAB v Pariz. Nominacija - slovensko, angleško. (23. 11. 2016)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 7. decembra 2016. Več. (7.11.2016)

 • Obvoznica Škofljica - metodologija
  Vlada RS se je seznanila z Informacijo glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, glede določitve količine nadomestnih habitatov ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov v postopku (priprave) državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica. Več. (3.11.2016)

 • eNatura oktober 2016
  Izšla je nova številka biltena eNatura (28. oktober 2016)

 • Spremenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
  V Uradnem listu RS št. 64/2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Spremembe prinaša glede odvzema živali iz narave, označevanja ptic in doseljevanja domorodnih živalskih vrst. Uredba. Obrazložitev. Neuradno prečiščeno besedilo. (oktober 2016)

 • Stališča EU za zasedanje
  Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila zasedanja Sveta za okolje v Luksemburgu. Ministri so potrdili stališče EU za udeležbo na 13. zasedanju pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti in njenih protokolov (CBD). Več. (17. oktober 2016)

 • Zasedanje komisije za kitolov
  V Portorožu je bila otvoritev 66. rednega zasedanja Mednarodne komisije za kitolov. Več. (24. oktober 2016)

 • Potrjena nominacija biosfernega območja Mura
  Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Predlogom vključitve Biosfernega območja Mura na Seznam biosfernih območij pri UNESCO Programu človek in biosfera (MAB). Več. Vladno gradivo. (20. oktober 2016)

 • eNatura september 2016
  Izšla je nova številka biltena eNatura (29. september 2016)

 • Imenovan direktor Krajinskega parka Kolpa
  Vlada je imenovala Borisa Grabrijana na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, za dobo štirih let. Več. (15. september 2016)

 • Razpis za preverjanje znanja v novembru
  Razpisan je zadnji termin za preizkuse znanja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike v letošnjem letu, rok za prijave je 25. oktober. Razpis. (september 2016).