Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI

Neposredni nadzor v naravi zajema nadzor nad spoštovanjem prepovedi, določenih z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) ter  predpisi s področja varstva narave, izdanimi na njunih podlagah.  Izvajajo ga naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki, ki so za to posebej usposobljeni in imajo pooblastilo ministra, pristojnega za ohranjanje narave.

 

Naloge neposrednega nadzora so:

 • neposredno spremljanje stanja,
 • nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov *,
 • ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz Zakona o ohranjanju narave in njegovi podlagi sprejetih predpisov ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov *,
 • opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi kaznivih ravnanj *.

/* - naloge, ki se izvajajo na podlagi javnega pooblastila./

 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIKI imajo službeni znak in izkaznico ter predpisano uniformo. Ustavijo lahko voznika, od njega zahtevajo dokumente  in/ali zasežejo vozila na motorni pogon (153.a člen zakona) in zasežejo predmete, ki so uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom. Pri opravljanju svojega dela lahko ugotavljajo istovetnost fizičnih oseb in dokumentirajo dejansko stanje storjene kršitve. V nekaterih posebej določenih primerih lahko izterjajo globo na mestu storitve prekrška.

 

PROSTOVOLJNI NADZORNIKI imajo enake pristojnosti kot naravovarstveni, razen izterjave globe ter ustavitve voznikov, zahteve za dokumente ter zasegov vozil in predmetov. Za svoje delo niso plačani.

 
Izvajanje naravovarstvenega nadzora je organizirano v javnih zavodih in pri koncesionarjih za upravljanje z zavarovanimi območji ter v Zavodu za gozdove Slovenije.

  

AKTUALNO

 • Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu februar-marec 2019 se bo pričelo 12. februarja 2019.  Rok za prijave je 29. januar 2019 do polnoči. Več.
 • Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu november 2018 se bo pričelo 7. novembra 2018.  Rok za prijave je 24. oktober do polnoči. Več.
 • Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov, v letu 2018 bo potekalo oktobra 2018. Udeležijo se ga le nadzorniki, zaposleni na upravah naravnih parkov in rezervatov. Več. (13. julij 2018)
 • Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v letu 2018 bo potekalo septembra in oktobra 2018. Več. (5. julij 2018)
 • V reviji Varnost, ki jo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve, je izšel članek Naravovarstveni nadzor - v Gotenico pride četrta generacija kandidatov (junij 2018).
 • Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu maj 2018 se bo pričelo 29. maja 2018.  Rok za prijave je 15. maj 2018 do polnoči. Več.
 • Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu marec 2018 se bo pričelo 6. marca 2018.  Rok za prijave je 20. februar 2018 do polnoči. Več.
 • V Uradnem listu št. 64/17 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov; Pravilnik (Ur. list 64/17), Obrazložitev. (17. november 2017)
 • Objavljeno je diplomsko delo Davida Hrvatina: Primerjava nadzornih služb, lovskih čuvajev in naravovarstvenih nadzornikov (Šolski center Postojna - Višja strokovna šola, Postojna, 2017). V nalogi je proučil možnosti za skupno delovanje obeh služb z namenom olajšanja in izboljšanja nadzora v naravi, a je analiza pokazala, da je kljub veliko skupnim zadevam še vedno mnogo nasprotij, ki preprečujejo skupno službo.
 • Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v letu 2017 bo potekalo avgusta in septembra 2017. Več. (18. julij 2017)
 • Vlada RS je sprejela spremembo Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Bistvena novost je, da se kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, na preizkus lahko ponovno prijavijo po preteku najmanj štirih mesecev. Gradivo. (18. maj 2017)
 • V poročilu Iztok Škornik: Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2016  - Strokovno poročilo KPSS, Seča, 2017 (100 strani) je eno od poglavij posvečeno izvajanju varstvenih režimov.
 • Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu februar-marec 2017 se bo pričelo 28. februarja 2017.  Rok za prijave je 14. februar 2017 do polnoči. Več.
 • V reviji Svet pod Triglavom 23, ki jo izdaja Triglavski narodni park, je objavljen članek Naravovarstvena nadzorna služba v poletni sezoni 2016  avtorja Saša Hrovata (stran 13). V decembrski številki biltena Krajinski park Goričko pišejo tudi o naravovarstvenem nadzoru (stran 2).
 • Ozaveščevalna akcija in poostren nadzor v Triglavskem narodnem parku: naravovarstveni nadzorniki Triglavskega narodnega parka v sodelovanju s policijskimi postajami Bled, Kranjska Gora in Bovec ter gorsko policijsko enoto bodo obiskovalce Triglavskega narodnega parka še dodatno ozaveščali o pomenu narodnega parka, jim svetovali o varnem obisku gora, v primeru ugotovljenih kršitev pa izrekali opozorila ali tudi ukrepali z izrekanjem glob. Poostren nadzor bo potekal od 5. avgusta 2016 dalje na območju alpskih dolin, planot in triglavskega pogorja. Več. (4. avgust  2016)
 • Dopolnilno izpopolnjevanje za naravovarstvene nadzornike, zaposlene pri upravljavcih zavarovanih območij, bo v dodatnem terminu potekalo od 12. do 14. decembra 2016. Več. (2. avgust 2016) 

 
PREDPISI:

  

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

Potek usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi določa Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17).

 

Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2018:

 

Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2017:

 

Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2016:

 

Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2015:

Strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku (za naravovarstvene nadzornike) organizira Ministrstvo za javno upravo - Upravna akademija: Informacije o strokovnem usposabljanju.

  

 
PREVERJANJE ZNANJA ZA IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

Potek preverjanje znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi določa Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17).

Preizkus znanja  za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku (obvezno za naravovarstvene nadzornike) organizira Ministrstvo za javno upravo - Upravna akademija:  Informacije o preizkusu znanja.

  

DOPOLNILNO IZPOPOLNJEVANJE ZA IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

Dopolnilno izpopolnjevanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi se izvaja na podlagi Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

 

Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov 2018:

 

Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov 2017:

 

Dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov 2016:

  

IZDAJA IZKAZNIC
Izkaznice izda Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 5. člena Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/2015).
Obrazec:

 

PREKLICI IZKAZNIC
Ministrstvo za okolje in prostor izkaznice prekliče na podlagi 7. in 17. člena Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/2015). Seznam preklicanih izkaznic.

 

 

Poročila, raziskave, študije:

 

Arhiv

Naravovarstveni nadzor: novosti, ki jih prinaša novelacija Zakona o ohranjanju narave - predstavitev za naravovarstvene nadzornike in inšpektorje, Ljubljana, 8. 10. 2014:

  
Prvo preverjanje znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi je potekalo od 16. do 20. junija 2008, v prostorih Ministrstva za okolje in prostor (V. nadstropje), Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.