Skoči na vsebino

VOLOVSKA ŽABA (LITHOBATES (RANA) CATESBEIANUS)

(foto: Arhiv Zavod Symbiosis)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

V Sloveniji je bila prvič zabeležena leta 2014 v Fiesi.

Več: