Skoči na vsebino

SEVERNOAMERIŠKI RAKUN (PROCYON LOTOR)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

 
V Sloveniji je zabeležen le posamič v različnih regijah po Sloveniji; vrjetno gre pretežno za osebke, pobegle iz ujetništva.

 

Več: