Skoči na vsebino

PSEUDORAZBORA (PSEUDORASBORA PARVA)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

 

Več:

  • Predstavitev vrste: opis in fotografija, biologija, habitat, razširjenost, poti vnosa, vpliv, ukrepi, viri – DAISIE (pdf, v angleškem jeziku)
  • Predstavitev vrste: opis in fotografije, razširjenost, biologija, vpliv, upravljanje, kontakti in viri – NOBANIS (pdf, v angleškem jeziku)
  • Invasive Alien Species of European Concern, 2017