Skoči na vsebino

POPISANA SKLEDNICA (TRACHEMYS SCRIPTA)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.
 

V Sloveniji sta podvrsti rumenovratka in rdečevratka pogosti vrsti predvsem v stoječih vodah blizu naselij, kamor so jih izpustili lastniki. Razmnoževanje v naravi je dokazano v različnih delih Slovenije.

 

Več:

  • Popisana sklednica - Opis, Poti vnosa, Vplivi / Zavod Symbiosis, 2016 (pdf)
  • Predstavitev vrste: opis, podobne vrste, poti vnosa, ekološke značilnosti, vplivi, ukrepi, viri - Thuja / Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet (pdf)
  • Nahajališča v Sloveniji, literatura, fotografije – BioPortal CKFF
  • Predstavitev vrste: opis in fotografija, biologija, habitat, razširjenost, poti vnosa, vpliv, ukrepi, viri – DAISIE (pdf, v angleškem jeziku)
  • Predstavitev vrste: opis in fotografije, razširjenost, biologija, vpliv, upravljanje, kontakti in viri – NOBANIS (pdf, v angleškem jeziku)
  • Barbara Pleteršek s sod.: Želva rdečevratka (Trachemys scripta elegans) – v naravi tujerodna invazivna vrsta. Proteus, letnik 71, št. 4.
  • Invasive Alien Species of European Concern, 2017