Skoči na vsebino

POPISANA SKLEDNICA (TRACHEMYS SCRIPTA)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.
 

V Sloveniji sta podvrsti rumenovratka in rdečevratka pogosti vrsti predvsem v stoječih vodah blizu naselij, kamor so jih izpustili lastniki. Razmnoževanje v naravi je dokazano v različnih delih Slovenije.

 

Več: