Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZROKI

 

Problemi, ki jih povzročajo invazivne tujerodne vrste in tveganje za njihovo razširitev se hitro povečujejo zaradi naraščajoče globalne trgovine, transporta, turizma in splošne mobilnosti. Zaradi pričakovanih podnebnih sprememb ti problemi postajajo še bolj pereči. 

 

Naselitve invazivnih tujerodnih vrst so posledica različnih ravnanj. Nova območje naseljujejo kot posledica namernega ali nenamernega vnosa.

 

Namerni vnosi so:

  • načrtne naselitve, ko ljudje od posamezne vrste pričakujemo določeno korist (medonosne vrste, lovne in ribolovne vrste),
  • pobeg, ko v naravo uide vrsta, ki smo jo hoteli gojiti v kontroliranih pogojih (gojitveni objekti, vrtovi ribniki…),
  • neodgovorni izpust hišnih ljubljenčkov ali
  • vnos parazitov, bolezni ali zajedavcev z drugimi namerno vnesenimi rastlinskimi ali živalskimi vrstami, ki jih uvažamo.

 

Nenamerni vnos se lahko zgodi s:

  • prenosom slepih potnikov v prsti in gramozu, živalski hrani, različni embalaži in prevoznih sredstvih,
  • širjenjem vrst po novih poteh kot so povezovalni kanali med porečji in morji ali
  • spontanim širjenjem invazivnih tujerodnih vrst iz primarnih žarišč.

 
Več: