Skoči na vsebino

RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE, KI JIH JE V SLOVENIJI IN DRUGOD V EVROPSKI UNIJI PREPOVEDANO GOJITI IN PRODAJATI

 

Za vse vrste, ki so na seznamu Evropske unije, veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano:

  • vnašati v Unijo,
  • razmnoževati,
  • gojiti,
  • prevažati,
  • kupovati,
  • prodajati,
  • uporabljati,
  • izmenjevati,
  • posedovati ali jih
  • izpustiti v okolje.

Dovoljenih je le nekaj izjem, ki se nanašajo na posedovanje hišnih živali, prodajo v prehodnem obdobju ter za opravljanje raziskav o invazivnih tujerodnih vrstah ali njihovo ohranjanje ex-situ. Več.

 

Vrste, za katere velja Uredba - seznam v slovenskem jeziku (pdf, 2 strani)