Skoči na vsebino

ŽLEZAVA NEDOTIKA (IMPATIENS GLANDULIFERA)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

 

Težave v Sloveniji:

 • orjaška enoletnica z visoko sposobnostjo obraščanja
 • aktivno izmetavanje semen več m daleč
 • način rasti ustvarja enovrstne sestoje, ki izpodrinejo praktično vse samonikle rastlinske vrste
 • hitro širjenje vzdolž vodotokov po osrednji in vzhodni Sloveniji
 • poleg izmetavanja semen pomembno širjenje s tokom
 • zarast bregov z nedotiko poveča izpostavljenost eroziji
 • jesenska čebelja paša
 • čebelarji so jo načrtno širili.

Kako se je lotimo?

 • preventiva: skoraj ni več mogoča, verjetno je zasedla celotno območje potencialne razširjenosti
 • posamezme rastline ruvamo takoj, ko se spomladi pojavijo, vsekakor pa pred cvetenjem
 • zlahka prepoznavne po žlezah na listnem dnu
 • večje sestoje ošibi redna košnja, vendar pozornost zaradi sposobnosti regeneracije iz pokošenih stebel
 • kosimo do pozne jeseni!
 • kombinacija košnje in herbicida
 • vedno ostaja v prsti semenska zaloga, zato je pomemben nadzor v nadaljnjih letih
 • če so površine majhne in težje dostopne, lahko zastiramo s temno folijo. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

  

Več:

 • Nahajališča v Sloveniji, literatura, fotografije – BioPortal CKFF
 • Predstavitev vrste: opis in fotografija, biologija, habitat, razširjenost, poti vnosa, vpliv, ukrepi, viri – DAISIE (pdf, v angleškem jeziku)
 • Predstavitev vrste: opis in fotografije, razširjenost, biologija, vpliv, upravljanje, kontakti in viri – NOBANIS (pdf, v angleškem jeziku)
 • Tiralica: opis, stanje, vplivi, ukrepi, literatura in kontakti, forum / Steckbrief, Bundesamt für Naturschutz (nemški jezik)
 • Božo Frajman: Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle) – invazivna vrsta v naši flori. Proteus, letnik 65 (2004), št. 6, str. 274-277.
 • Žlezava nedotika, Mestna občina Ljubljana, 2017
 • Invasive Alien Species of European Concern