Skoči na vsebino

VELIKOCVETNA LUDVIGIJA IN PLAZEČA LUDVIGIJA (LUDWIGIA GRANDIFLORA IN LUDWIGIA PEPLOIDES)

Velikocvetna ludvigija
(foto: Michiel van Vliet in Arhiv Zavod Symbiosis)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi  (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

 

V Sloveniji se ne pojavlja.

 

Več:

 

 

Plazeča ludvigija
(foto: Michiel van Vliet in Arhiv Zavod Symbiosis)
Plazeča ludvigija