Skoči na vsebino

SIRSKA SVILNICA (ASCLEPIAS SYRIACA)

 • izvira iz Severne Amerika
 • V Evropi so jo gojili ob koncu 19. stoletja
 • 1. podatek za Slovenijo iz 1860
 • Do 2 m visoka trajnica s podzemnimi pritlikami in številnimi pokončnimi stebli
 • listi nasprotno ležeči, podolgasto jajčasti, nedeljeni, dolgi do 20 cm in široki 4–8 cm, spodaj belo-puhasto dlakavi
 • dišeči cvetovi nameščenih v mnogocvetnih kobulih na vrhu stebla in/ali v zalistjih.
 • venčni listi rjavordeči, ob cvetenju zavihani nazaj, s pokončnim rožnatim privenčkom.
 • plodovi dolgi do 10 cm in široki do 3 cm, razbrazdani, bodičasti in rahlo upognjeni (t. i. »papagajčki«)
 • rastlina vsebuje mleček.

V Sloveniji še ni zelo pogosta. Za zdaj se večinoma pojavlja posamezno ali v manjših sestojih, predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji.

 • rastišča: sončna do polsenčna rastišča: travniki, gozdni robovi, presvetljen gozd, bregovi vodotokov, v pasovih ob prometnicah, degradirana območja
 • poti vnosa: okrasna rastlina, medonosna rastlina.

Preventivni ukrepi

 • obveščanje javnosti o invazivnosti rastline, da bi preprečili vsaj razširjanje sirske svilnice s semeni,
 • pravilno ravnanje z zemljino na območjih različnih posegov (tudi v obvodnem prostoru), ki bi lahko vsebovala propagule invazivnih vrst, ter pravilno ozelenjevanje in vzdrževanje površin po posegih.

Odstranitev in nadzor vrste

 • težko jo je popolnoma odstraniti: čeprav v zimskem času odmre zgornji del rastline, pod zemljo ostanejo koreninski poganjki, iz katerih spomladi zrastejo nove rastline
 • odstranitev mogoča na mestih, kjer rastejo posamezne rastline
 • metoda:
  - izkopavanje celih rastlin,
  (Vir: Erjavec Darja et al., 2018)

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

 

Pozor: mleček je strupen za ljudi (lahko povzroči alergijske reakcije, kontaktni dermatitis, omotičnost)  in živali, strupeni so tudi listi.

 

Javite najdbo: Če opazite rastišče, vas vabimo, da njegovo lokacijo sporočite na https://www.invazivke.si/. Spletna aplikacija Invazivke je del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah, ki vključuje namizno, spletno in mobilno aplikacijo in povezuje več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o ITV v Sloveniji. 

 

Več: