Skoči na vsebino

ROBINIJA (ROBINIA PSEUDOACACIA)

Robinija(Robinia pseudoacacia)

(foto: Branka Tavzes)