Skoči na vsebino

ORJAŠKI DEŽEN (HERACLEUM MANTEGAZZIANUM)

 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 
 

Pozor: rastlina je nevarna, saj njen sok na koži - če jo izpostavimo soncu - povzroči poškodbe kože. Če ga odstranjujete ročno, se zaščitite z rokavicami in takimi oblačili, ki preprečijo stik s kožo in očmi; otroci naj ga ne odstranjujejo. Več o odstranjevanju.

  

Več: