Skoči na vsebino

ORJAŠKA ZLATA ROZGA (SOLIDAGO GIGANTEA)

 • izvira iz Severne Amerike (enako kot kanadska zlata rozga)
 • V Evropi od konca 17. stoletja
 • 1. podatek za Slovenijo iz sredine 19. stoletja
 • v Sloveniji tudi avtohtona S. virgaurea (navadna zlata rozga)
   
 • družina nebinovk
 • zelnata trajnica z olistanim steblom
 • na vrhu razkošna rumena socvetja
 • zelo gosti sestoji
 • prisotni tudi križanci
 • cveti v avgustu
 • okrasni rastlini, čebelarstvo

V Sloveniji zelo razširjena:

 • rastišča: ob cestah in železnicah in druga ruderalna mesta, opuščene njive, gozdni robovi, bregovi voda
 • razširjanje s pomočjo semen na dolge razdalje
 • večanje sestoja s pomočjo podzemnih poganjkov (tudi nenameren prenos s prstjo).

Preventivni ukrepi

 • nadzor gradbenih mest in nasipov gradbenega materiala
 • prepoved prodaje in sajenja v okrasne in druge namene (še vedno naprodaj)
 • obveščanje javnosti.

Odstranitev in nadzor vrste

 • odstranitev izredno težavna do nemogoča
 • metoda odstranjevanja v primeru pojavljanja manjših sestojev:
  - puljenje (izkopavanje) celih rastlin in nato večletni redni monitoring,
  - večletna zelo pogosta košnja pred cvetenjem,
  - pozor: previdnost pri odlaganju materiala, saj se na cvetočih pokošenih rastlinah lahko do konca razvijejo semena. (Vir: Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona:Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010)

  

Več: